شرط پوشش بيمه‌اي داروهاي وارداتي

۱۴۰۳/۰۴/۰۷ - ۰۰:۰۰:۲۲
کد خبر: ۳۱۵۳۸۶
شرط پوشش بيمه‌اي داروهاي وارداتي

رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه قبل از ورود داروها به فهرست دارويي كشور و قرار گرفتن تحت پوشش بيمه، بايد هزينه اثربخشي آن دارو اثبات شود، در عين حال گفت: بيش از ۹۰ درصد هزينه داروهاي بيماران خاص توسط بيمه‌ها پوشش داده مي‌شود و بيماران كمتر از ۱۰ درصد هزينه دارو را پرداخت مي‌كنند

رييس سازمان غذا و دارو با بيان اينكه قبل از ورود داروها به فهرست دارويي كشور و قرار گرفتن تحت پوشش بيمه، بايد هزينه اثربخشي آن دارو اثبات شود، در عين حال گفت: بيش از ۹۰ درصد هزينه داروهاي بيماران خاص توسط بيمه‌ها پوشش داده مي‌شود و بيماران كمتر از ۱۰ درصد هزينه دارو را پرداخت مي‌كنند. به گزارش ايسنا، دكتر سيدحيدر محمدي اظهار كرد: بخشي از داروهاي وارداتي كه عمدتا داروي بيماران خاص هستند با ارز دولتي تامين مي‌شوند و ۹۰ درصد از هزينه تمام شده دارو نيز توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر پوشش داده مي‌شود. وي گفت: بنابراين پرداختي بيماران خاص بعضا صفر و يا حداكثر ۱۰ درصد قيمت دارو است. وي افزود: قبل از ورود داروها به فهرست دارويي كشور و به تبع آن قرار گرفتن تحت پوشش بيمه، بايد هزينه اثربخشي دارو بر بيماري مشخص و اثبات شود.

بنابراين در صورتي دارو با حمايت بيمه‌اي وارد بازار مي‌شود كه توجيه علمي و اقتصادي براي درمان بيماري داشته باشد. معاون وزير بهداشت تصريح كرد: در موارد اندكي كه از نظر سازمان‌هاي بيمه‌گر هزينه اثربخشي دارو اثبات نشده و دارو توسط پزشكان تجويز شده باشد با لحاظ موارد استثنا، دارو توسط سازمان غذا و دارو به صورت تك نسخه‌اي وارد مي‌شود. وي تصريح كرد: اگر اثربخشي دارويي توسط پزشكان اثبات شود، كميته‌هاي اقتصادي و درماني، ارزيابي خود را انجام مي‌دهند؛ يعني دارو هم به لحاظ هزينه اقتصادي اثربخشي و هم به لحاظ پروسه درمان اثر بخشي، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و اگر در هر دو كميسيون تاييد شود، سازمان‌هاي بيمه‌گر آن را مي‌پذيرند و اين داروها نيز تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد، البته همانطور كه بيان شد، فراواني اين موارد بسيار اندك هستند.

ارسال نظر