آب، نيازمند صرفه‌جويي جدي

۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۲۳:۲۲:۲۰
کد خبر: ۳۱۵۳۵۴

هفته اول تيرماه به نام صرفه‌جويي مصرف آب نام گرفته و در اين هفته برنامه‌هاي متفاوتي براي نشان دادن اهميت آب اجرايي مي‌شود اما آنچه در اين روزها به وضوح رخ‌نمايي مي‌كند، اهميت توجه همه شهروندان به موضوع آب و صرفه‌جويي است. بهزاد پارسا طي ياداشتي با تبيين اهميت آب و شرايط ويژه آن در كشور خواستار صرفه‌جويي در اين مايه حيات شد و نوشت: «هر ساله هفته اول تير، همزمان با شروع فصل تابستان، هفته صرفه جويي در مصرف آب نام گذاري مي‌شود.

هفته اول تيرماه به نام صرفه‌جويي مصرف آب نام گرفته و در اين هفته برنامه‌هاي متفاوتي براي نشان دادن اهميت آب اجرايي مي‌شود اما آنچه در اين روزها به وضوح رخ‌نمايي مي‌كند، اهميت توجه همه شهروندان به موضوع آب و صرفه‌جويي است. بهزاد پارسا طي ياداشتي با تبيين اهميت آب و شرايط ويژه آن در كشور خواستار صرفه‌جويي در اين مايه حيات شد و نوشت: «هر ساله هفته اول تير، همزمان با شروع فصل تابستان، هفته صرفه جويي در مصرف آب نام گذاري مي‌شود.

در اين هفته، فعاليت‌هاي فرهنگي واطلاع‌رساني گسترده‌اي در سراسر كشور به منظور تشويق و ترغيب مشتركان با هدف اصلاح الگو و براي مديريت مصرف صورت گرفته است. پر واضح است كاهش مصرف آب و نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع آبي كشورسبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌ها مي‌شود و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است. باتوجه به شرايط منابع آبي كشور تغيير اقليم مديريت مصرف مي‌تواند كليد طلايي براي گذر از شرايط حال حاضر باشد ضمن اينكه با توجه به تاكيدات دين اسلام و اهميت آب لازم است تا قدر اين مايه حيات شناخته شود چراكه ما وارثان آب براي نسل‌هاي آينده هستيم.

ارزش و اهميت آب بر هيچكس پوشيده نيست اما آنطوركه بايد از آن صيانت نمي‌شود، دولت طي سال‌هاي اخير برنامه‌هاي متفاوتي را براي حفظ منابع آبي درنظر گرفته اما بايد اشاره كرد تا زماني كه يك بسيج همگاني براي حفظ منابع آبي صورت نگيرد نمي‌توان اين مايه حيات را جاودانه كرد. رعايت الگوهاي صحيح مصرف آب و حفظ اين گوهر بي‌جايگزين براي آيندگان همت تمام مردم را مي‌طلبد و بايد با يك اتحاد بين سازمان‌هاي مختلف سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هايي را براي اين مهم لحاظ كرد. در شرايط پيش رو چاره‌اي جز مديريت مصرف نيست و لازم است كه همه مردم به اين موضوع حساس باشند و با درك شرايط حاضر نسبت به مديريت و صرفه‌جويي مصرف آب اقدام كنند، صرفه‌جويي بايد يك اصل فرهنگي باشد و همه خود را نسبت به اجراي آن ملزم كنند».

ارسال نظر