كاهش 6.5 میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر

۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۲۳:۱۳:۲۵
کد خبر: ۳۱۵۳۴۲

یکی از اقدامات قابل ‌ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های 1397 تا 1399 بر اقتصاد بود. در همین راستا حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در دولت سیزدهم ترمیم و یارانه نقدی 4 برابر شد و جمعیت زیر خط فقر کاهشی 6.5 میلیون نفری داشت.

یکی از اقدامات قابل ‌ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های 1397 تا 1399 بر اقتصاد بود. در همین راستا حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در دولت سیزدهم ترمیم و یارانه نقدی 4 برابر شد و جمعیت زیر خط فقر کاهشی 6.5 میلیون نفری داشت. به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش‌های مورخ بیست و ششم خرداد ماه 1403 روزنامه کار و کارگر با تیتر «تشدید نابرابری به اقتصاد غارتی رفاقتی بعد از جنگ بازمی‌گردد»، روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور از زندگی عادی محروم شده‌اند» و روزنامه تعادل با عنوان «محروميت بخش قابل‌توجهی از جمعیت كشور از زندگی عادی» توضیح داد: یکی از اقدامات قابل ‌ملاحظه در دولت سیزدهم، توجه به معیشت مردم و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و جبران آثار نامناسب رفاهی ناشی از تحمیل تورم‌های بالا در سال‌های 1397 تا 1399 بر اقتصاد بود. در حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز میانگین رشد سالانه یارانه نقدی و غیرنقدی و مستمری پرداخت‌شده در سال‌های 1397 تا 1399 برابر با 39درصد بوده درحالی که در سه سال اول دولت سیزدهم این پرداخت‌ها به‌ طور میانگین سالانه حدود 83درصد رشد داشته است. در حوزه حقوق و دستمزد، دولت سیزدهم تلاش کرد تا آثار افزایش رشد اقتصادی در دستمزد نیروی کار دولتی و خصوصی، نمود یابد. در سال‌های 1397 تا 1399 حقوق و دستمزد دولتی، به‌ طور متوسط 16درصد رشد کرده است. این درحالی است که رشد حقوق و دستمزد دولتی در سال‌های 1400 تا 1402 به‌ طور متوسط 39درصد بوده است. حداقل حکم کارگزینی نیروی کار دولتی نیز در سه‌ ساله آخر دولت دوازدهم به ‌طور متوسط هر ساله 35درصد و در دولت سیزدهم هر ساله 39درصد رشد کرده است. همچنین مطابق با مصوبات شورای عالی کار، حداقل دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی در سال‌های 1397 تا 1399 به‌ طور متوسط 26درصد و در سال‌های 1400 تا 1402 به‌ طور متوسط 39درصد رشد کرده است. همان‌گونه که از این داده‌ها پیداست، رشد دستمزدهای خصوصی و دولتی در دولت سیزدهم بیش از دولت دوازدهم است. همچنین در دولت سیزدهم، دستمزد خصوصی و دولتی به ‌طور متوازن رشد کرده است؛ اما در دولت دوازدهم، رشد دستمزد دولتی همواره بیش از دستمزد خصوصی بوده است. در همین حال براساس گزارش بانک جهانی بین سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافته است. طی دو سال، نرخ فقر براساس خط درآمدی 6.85 دلار در روز، 7.4درصد کاهش یافت و به 21.9درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی 6.5 میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی 3.65 دلار در روز قرار داشتند نیز 2.2درصد کاهش یافت و به 3.8درصد از کل جمعیت کشور رسید.

ارسال نظر