تغيير اساسي شيوه سهميه‌بندي ارز وارداتي كالاها

۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۰۱:۱۳:۱۷
کد خبر: ۳۱۵۱۶۱

براساس اصلاحات انجام شده در آيين‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات، از اين پس سهميه ارز وارداتي كالاها در كميته‌اي متشكل از معاون اول، سازمان برنامه، بانك مركزي، صمت، بهداشت و نفت تعيين خواهد شد و امكان ثبت سفارش بيشتر از سهميه تعيين شده وجود ندارد. براساس مصوبه هيات وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كه اخيراً به تصويب رسيده است، 4 تبصره به ماده 5 اين آيين‌نامه الحاق شده است. تبصره 3، كالاهايي كه به صورت حمل يكسره واردات قطعي مي‌شوند، تاريخ ورود كالا به كشور به جاي تاريخ تخليه، ملاك عمل اجراي اين ماده خواهد بود.

ارسال نظر