افزايش ۳۶ درصدي پرداخت وام

۱۴۰۳/۰۳/۳۰ - ۰۰:۲۸:۵۲
کد خبر: ۳۱۴۸۹۲

طبق اعلام بانك مركزي، تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي دو ماهه ابتداي امسال مبلغ ۷، ۲۱۹.۶ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱، ۹۱۷.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۳۶.۲ درصد) افزايش داشته است.

طبق اعلام بانك مركزي، تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي دو ماهه ابتداي امسال مبلغ ۷، ۲۱۹.۶ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱، ۹۱۷.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۳۶.۲ درصد) افزايش داشته است. همچنين تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۱، ۷۹۲.۴ هزار ميليارد ريال ۲۴.۵ درصد كل تسهيلات   پرداختي را شامل مي‌شود. طي دو ماهه ابتدايي سال جاري، از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۵، ۷۲۵.۰ هزار ميليارد ريال معادل ۷۹.۳ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۱، ۴۹۴.۶ هزار ميليارد ريال معادل ۲۰.۷ درصد به مصرف كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است.  گفتني است؛ تسهيلات پرداختي دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵، ۱۵۱.۹ هزار ميليارد ريال بوده است كه با در نظر گرفتن تعديلات صورت پذيرفته توسط شبكه بانكي به مبلغ ۵، ۳۰۲.۳ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي دو ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴، ۳۹۲.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۷۶.۷ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۵۹۳.۵ هزار ميليارد ريال معادل ۳۹.۷ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف كنندگان نهايي (خانوار) است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتداي سال ۱۴۰۳ معادل ۱، ۸۷۴.۴ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۴، ۳۹۲.۷ هزار ميليارد ريال) است. از ۲، ۱۲۴.۲ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۲ درصد آن (مبلغ ۱، ۸۷۴.۴ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

ارسال نظر