تزريق ۶۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي در سه مرحله به بازار سرمايه

۱۴۰۳/۰۳/۲۸ - ۲۳:۴۳:۵۶
کد خبر: ۳۱۴۷۹۹

سيدعليرضا ميرمحمدصادقي، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي از تزريق ۶۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه خبر داد. سيد عليرضا ميرمحمد صادقي با اعلام اينكه طبق قانون بايد معادل ريالي ۵۱۰ ميليون دلار از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار بورس تزريق شود، اعلام كرد: از اين ميزان تاكنون حدود ۴۵۰ ميليون دلار به بازار سرمايه تزريق شده و حدود ۶۰ ميليون دلار باقي مانده كه اين ۶۰ ميليون دلار نيز طي سه مرحله وارد بورس مي‌شود

سيدعليرضا ميرمحمدصادقي، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي از تزريق ۶۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه خبر داد. سيد عليرضا ميرمحمد صادقي با اعلام اينكه طبق قانون بايد معادل ريالي ۵۱۰ ميليون دلار از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار بورس تزريق شود، اعلام كرد: از اين ميزان تاكنون حدود ۴۵۰ ميليون دلار به بازار سرمايه تزريق شده و حدود ۶۰ ميليون دلار باقي مانده كه اين ۶۰ ميليون دلار نيز طي سه مرحله وارد بورس مي‌شود. وي ادامه داد: در نخستين مرحله مقرر شد ۲۰ ميليون دلار با نرخ ETS از منابع صندوق توسعه ملي يعني تقريبا ۸۰۰ ميليارد تومان تا روز سه‌شنبه به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شود و صندوق بتواند به وظايف قانوني خود در قبال حمايت از بازار سرمايه و سهام‌داران بورس عمل كند. ميرمحمد صادقي تصريح كرد: بي شك بورس يكي از بهترين و سودآورترين بازارها براي سرمايه‌گذاري است و صندوق توسعه ملي به عنوان يكي از سرمايه‌گذاران و سهامداران تاثيرگذار در بازار سرمايه تلاش مي‌كند با همكاري سازمان بورس از طريق تزريق منابع به صندوق تثبيت بازار از اين بازار مالي حمايت كند تا بورس بتواند هر چه سريعتر با اصلاح مسير به روند سوددهي و مسير اصلي خود بازگردد. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، دورنماي بورس را روشن و رو به رشد توصيف كرد و افزود: با توجه به ديدگاه‌هاي نامزدهاي رياست‌جمهوري و برنامه‌هايي كه براي رونق بخشيدن به بازار سرمايه مطرح كرده‌اند به نظر مي‌رسد بازار سرمايه در روزهاي آينده با انتخاب رييس‌جمهور بعدي به ثبات يرسد و صرف نظر از اينكه چه كسي در انتخابات پيروز خواهد شد بورس روند رو به رشد خود را پي خواهد گرفت. وي ادامه داد: سهامداران بايد بدانند تلاش همه مسوولان حمايت از بازار سرمايه است و هر كدام از نامزدهاي انتخابات كه پيروز شوند نگاهي مثبت به بورس دارند. ميرمحمد صادقي تاكيد كرد: نيم‌نگاهي به داريي‌هاي شركت‌ها و نمادهاي بورسي نشان مي‌دهد ارزش واقعي سهام شركت‌ها بسيار بيشتر از چيزي است كه اين روزها در تابلوي بورس مشاهده مي‌كنيم و مورد معامله قرار مي‌گيرد. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: سهامداران مطمئن باشند سهام شركت‌ها بسيار ارزنده‌تر از قيمت‌هاي كنوني است و بازار سرمايه در آينده نزديك دوباره ركوردشكني كرده و شاخص بورس به روزهاي اوج خود باز مي‌گردد. وي با تاكيد بر نگاه مثبت صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي آمادگي دارد براساس مصوبات بالادستي و تا جايي كه قانون اجازه دهد نقش خود را در حمايت از صندوق تثبيت بازار سرمايه و بورس ايفا كند. ميرمحمد صادقي گفت: تزريق ۸۰۰ ميليارد تومان به بازار سرمايه در روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و برنامه‌ريزي براي واريز دو مرحله‌ بعدي هم به زودي از جمله گام‌هاي مهم و تأثيرگذار براي كمك به رونق به اين بازار است. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي ابراز اميدواري كرد: بازار سهام ظرفيت‌هاي بسياري در رونق اقتصادي و سوددهي به سرمايه‌گذاران دارد و بي‌شك روزهاي پيش‌رو روزهايي روشن و نويدبخش براي سهامداران و نمادهاي بورسي خواهد بود و شاخص به مدار صعودي خود بازخواهد گشت.

سيدعليرضا ميرمحمدصادقي، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي از تزريق ۶۰ ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه خبر داد. سيد عليرضا ميرمحمد صادقي با اعلام اينكه طبق قانون بايد معادل ريالي ۵۱۰ ميليون دلار از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار بورس تزريق شود، اعلام كرد: از اين ميزان تاكنون حدود ۴۵۰ ميليون دلار به بازار سرمايه تزريق شده و حدود ۶۰ ميليون دلار باقي مانده كه اين ۶۰ ميليون دلار نيز طي سه مرحله وارد بورس مي‌شود. وي ادامه داد: در نخستين مرحله مقرر شد ۲۰ ميليون دلار با نرخ ETS از منابع صندوق توسعه ملي يعني تقريبا ۸۰۰ ميليارد تومان تا روز سه‌شنبه به صندوق تثبيت بازار سرمايه واريز شود و صندوق بتواند به وظايف قانوني خود در قبال حمايت از بازار سرمايه و سهام‌داران بورس عمل كند. ميرمحمد صادقي تصريح كرد: بي شك بورس يكي از بهترين و سودآورترين بازارها براي سرمايه‌گذاري است و صندوق توسعه ملي به عنوان يكي از سرمايه‌گذاران و سهامداران تاثيرگذار در بازار سرمايه تلاش مي‌كند با همكاري سازمان بورس از طريق تزريق منابع به صندوق تثبيت بازار از اين بازار مالي حمايت كند تا بورس بتواند هر چه سريعتر با اصلاح مسير به روند سوددهي و مسير اصلي خود بازگردد. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، دورنماي بورس را روشن و رو به رشد توصيف كرد و افزود: با توجه به ديدگاه‌هاي نامزدهاي رياست‌جمهوري و برنامه‌هايي كه براي رونق بخشيدن به بازار سرمايه مطرح كرده‌اند به نظر مي‌رسد بازار سرمايه در روزهاي آينده با انتخاب رييس‌جمهور بعدي به ثبات يرسد و صرف نظر از اينكه چه كسي در انتخابات پيروز خواهد شد بورس روند رو به رشد خود را پي خواهد گرفت. وي ادامه داد: سهامداران بايد بدانند تلاش همه مسوولان حمايت از بازار سرمايه است و هر كدام از نامزدهاي انتخابات كه پيروز شوند نگاهي مثبت به بورس دارند. ميرمحمد صادقي تاكيد كرد: نيم‌نگاهي به داريي‌هاي شركت‌ها و نمادهاي بورسي نشان مي‌دهد ارزش واقعي سهام شركت‌ها بسيار بيشتر از چيزي است كه اين روزها در تابلوي بورس مشاهده مي‌كنيم و مورد معامله قرار مي‌گيرد. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي تاكيد كرد: سهامداران مطمئن باشند سهام شركت‌ها بسيار ارزنده‌تر از قيمت‌هاي كنوني است و بازار سرمايه در آينده نزديك دوباره ركوردشكني كرده و شاخص بورس به روزهاي اوج خود باز مي‌گردد. وي با تاكيد بر نگاه مثبت صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي آمادگي دارد براساس مصوبات بالادستي و تا جايي كه قانون اجازه دهد نقش خود را در حمايت از صندوق تثبيت بازار سرمايه و بورس ايفا كند. ميرمحمد صادقي گفت: تزريق ۸۰۰ ميليارد تومان به بازار سرمايه در روز سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ و برنامه‌ريزي براي واريز دو مرحله‌ بعدي هم به زودي از جمله گام‌هاي مهم و تأثيرگذار براي كمك به رونق به اين بازار است. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي ابراز اميدواري كرد: بازار سهام ظرفيت‌هاي بسياري در رونق اقتصادي و سوددهي به سرمايه‌گذاران دارد و بي‌شك روزهاي پيش‌رو روزهايي روشن و نويدبخش براي سهامداران و نمادهاي بورسي خواهد بود و شاخص به مدار صعودي خود بازخواهد گشت.

ارسال نظر