پيگيري علل خشك شدن درختان چيتگر در دادستاني تهران

۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۰۱:۲۴:۰۰
کد خبر: ۳۱۴۷۱۷

دادستان تهران در جلسه بررسي علت خشك شدن درختان منطقه چيتگر دستور داد يك هفته، نسبت به صدور سند كاداستر اين منطقه اقدام شود.

دادستان تهران در جلسه بررسي علت خشك شدن درختان منطقه چيتگر دستور داد يك هفته، نسبت به صدور سند كاداستر اين منطقه اقدام شود. به گزارش مهر، جلسه بررسي علت خشك شدن درختان منطقه چيتگر با حضور دادستان تهران، سرپرست دادسراي ويژه انفال و ثروت‌هاي طبيعي و جمعي از مديران دستگاه‌هاي اجرايي در سالن جلسات دادستاني تهران برگزار شد. علي صالحي ضمن تشريح مصوبات اين جلسه، بر حساسيت دادستاني تهران نسبت به صيانت از انفال و ثروت‌هاي طبيعي تأكيد كرد و افزود: در اين جلسه ضمن بررسي عوامل خشك شدن درختان بوستان‌هاي جنگلي خصوصاً بوستان چيتگر، تصميمات مهمي در خصوص صيانت از آن اتخاذ و تكاليف و مسووليت‌هاي دستگاه‌هاي متولي در قالب مصوبات جلسه تنظيم و به مراجع ذي‌ربط ابلاغ شد. دادستان تهران افزود: با توجه به وضعيت درختان چيتگر، مقرر شد ظرف ۷۲ ساعت كارگروهي با محوريت اداره كل منابع طبيعي و با حضور كارشناسان دستگاه‌هاي مرتبط از جمله شهرداري منطقه ۲۲، سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران، اداره محيط زيست و... تشكيل شود تا ضمن بازديد هفتگي از بوستان‌هاي تحت مالكيت منابع طبيعي، راهكارهاي موثر جهت حفظ، احيا و تقويت درختان را بررسي كرده و تدابير متخذه و گزارش اقدامات انجام شده را به دادستاني تهران گزارش كنند. صالحي با بيان اينكه اداره منابع طبيعي، متولي اصلي حفظ و حراست از جنگل‌ها است؛ تصريح كرد: علي‌رغم اينكه آن اداره، مديريت جنگل چيتگر را به شهرداري تهران واگذار كرده، اما اين موضوع رافع مسووليت منابع طبيعي در پيگيري وضعيت درختان نيست و در همين رابطه مقرر شد ضمن انعقاد متمم قرارداد در خصوص گنجاندن ضمانت اجراي لازم و پيش‌بيني منابع آبي مورد نياز براي آبياري درختان، اداره منابع طبيعي كليه مكاتبات و اقدامات نظارتي بر اجراي توافقنامه را از زمان تنظيم به دادستاني تهران گزارش كند. دادستان تهران با اشاره به اينكه يكي از علل اصلي آفت زدگي درختان، عدم آبياري بوده است؛ اظهار كرد: با توجه به وجود انشعابات غيرمجاز در مسير لوله قديمي و به منظور جلوگيري از هدر رفت آب، مقرر شد شهرداري منطقه ۲۲ تهران، ظرف مدت يك هفته شبكه تأمين آب جديدي ايجاد و نسبت به آبياري فضاي سبز و درختان پارك جنگلي چيتگر اقدام كند. صالحي تصريح كرد: با توجه به اظهارنظر اداره منابع طبيعي در خصوص احتمال احياي تعدادي از درختان خشك و نيمه خشك، مقرر شد جهت بررسي امكان رشد و احياي درختان، آبياري منظم و با برنامه درختان ظرف يك ماه توسط شهرداري انجام گيرد و در صورت عدم احيا پس از آن كليه درختان خشك و آفت زده ظرف يك هفته با اطلاع‌رساني عمومي و پوشش خبري مناسب، جمع آوري و نسبت به كاشت همزمان درختان با بن بالا اقدام شود. وي تأكيد كرد: اداره منابع طبيعي همچنين مكلف شد ظرف ۲۴ ساعت نقشه‌ها و مستندات قانوني را جهت اخذ سند كاداستر بوستان چيتگر به مساحت ۸۷۰ هكتار، به اداره كل ثبت اسناد املاك استان تهران تحويل دهد تا آن مرجع ظرف يك هفته، نسبت به صدور سند كاداستر اقدام و نتيجه را به دادستاني گزارش كند. به گفته دادستان تهران با توجه به تحويل زمين و صدور پروانه ساخت، جهت احداث تصفيه خانه موسوم به خرگوش‌دره و ساير تصفيه خانه‌ها جهت آبياري بوستان‌هاي تهران، مقرر شد شركت آب و فاضلاب استان تهران ظرف يك هفته گزارش عمليات اجرايي و پيشرفت فيزيكي پروژه را به همراه برنامه زمان‌بندي اجرايي به دادستاني تهران ارسال كند. صالحي افزود: در اين جلسه سازمان بوستان‌ها و فضاي سبز شهر تهران مكلف شد ظرف ۷۲ ساعت وضعيت درختان بوستان‌هاي تهران را از حيث سالم بودن، خشك بودن، نيمه خشك بودن و… از سامانه نهال استخراج و ضمن به روز رساني سامانه مزبور، گزارش وضعيت درختان را به دادستاني ارسال و همچنين ظرف مدت سه هفته نسبت به انتخاب پيمانكار براي پلاك كوبي درختان بوستان چيتگر اقدام كند. دادستان تهران خاطرنشان كرد: در اين جلسه شهرداري منطقه ۲۲ تهران مكلف شد ظرف مدت يك ماه (حداكثر تا ۲۱ تير ۱۴۰۳) نسبت به راه‌اندازي تأسيسات لازم براي بهره‌برداري از پساب مجتمع شهيد باقري به منظور آبياري درختان بوستان چيتگر اقدام نمايد و علاوه بر آن ظرف مدت سه هفته (حداكثر تا ۱۵ تير ۱۴۰۳)، عمليات عمراني احياي قنوات (در ۴ نقطه) را جهت استفاده براي آبياري درختان پيگيري و اجرا كند.

ارسال نظر