اجرايي شدن قانون افزايش بهره‌وري براي حفاظت از منابع آبي

۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۰۱:۱۴:۴۷
کد خبر: ۳۱۴۷۰۷

سخنگوي صنعت آب از اجراشدن قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي از منابع آب ذيل برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: بايد به سمت ايجاد تصفيه‌خانه‌هاي منطقه‌اي براي حفظ منابع آبي حركت كرد.

سخنگوي صنعت آب از اجراشدن قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي از منابع آب ذيل برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: بايد به سمت ايجاد تصفيه‌خانه‌هاي منطقه‌اي براي حفظ منابع آبي حركت كرد. به گزارش ايرنا، سومين نشست از اين مجموعه نشست‌هاي گفت‌وگوهاي آبي امروز (شنبه ۲۶ خرداد) با موضوع «مشاركت مردمي در مديريت بهره‌برداري و حفاظت از منابع آب» با حضور كارشناسان مربوط مورد واكاوي قرار گرفت. عيسي بزرگ‌زاده سخنگوي صنعت آب ايران، ابوالفضل كرباسچي شرق رييس هيات مديره كارفرمايي چاه‌هاي دشت نيشابور، عليرضا رييس‌السادات مديركل دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و سيد احمد حيدريان مسوول كارگروه مديريت مشاركتي آب كميته ملي آبياري و زهكشي ايران در اين نشست سوم حضور داشتند و به بررسي مسائل پرداختند. در اين دوره از نشست كارشناسان درباره مشاركت جمعي در منابع آب يا توسعه مديريت مشاركتي، ضرورت ايجاد گروه‌هاي كارشناسي و آگاه به مسائل منابع آبي، وجود عزم جدي و برنامه براي منابع آب، مديريت تأمين، توزيع و مصرف آب به بحث و گفت‌وگو پرداختند. كارشناسان در اين دور نشست تأكيد كردند مديريت مشاركتي آب بايد به افزايش بهره‌وري آب منجر شود. عيسي بزرگ‌زاده سخنگوي آب هم از اجراشدن قانون نظام بهره‌برداري از منابع آب ذيل برنامه هفتم توسعه خبر داد.وي بر ضرورت اجرايي‌شدن طرح آب صفر خالص در بخش مصرف‌كننده تأكيد كرد و گفت: بر اساس اين طرح مجموع آبي كه در طبيعت به مصرف مي‌رسد بايد با مجموع آبي كه در طبيعت وارد مي‌شود برابر باشد تا پايداري منابع آب حاصل شود. سخنگوي صنعت آب گفت: اجراي اين طرح سبب جلوگيري از ايجاد كلانشهرها خواهد شد. بزرگ‌زاده به اجراي طرح الزام ساختمان‌ها به داشتن دو مخزن براي جمع‌آوري آب باران و آب خاكستري به عنوان راهكاري براي حفظ منابع آب تأكيد كرد. وي همچنين گفت: بايد به سمت ايجاد تصفيه‌خانه‌هاي منطقه‌اي براي حفظ منابع آبي حركت كرد.

ارسال نظر