مقاوم‌سازي ۵۸ ساختمان بحراني با پيگيري دادستاني تهران

۱۴۰۳/۰۳/۲۴ - ۰۰:۲۶:۵۸
کد خبر: ۳۱۴۵۴۵

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: ۵۸ ساختمان بحراني در پايتخت، مقاوم‌سازي شده و ۲ هزار و ۹۵۸ ساختمان پس از ايمني‌سازي در حوزه حريق، تأييديه سازمان آتش‌نشاني را دريافت كرده‌اند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: ۵۸ ساختمان بحراني در پايتخت، مقاوم‌سازي شده و ۲ هزار و ۹۵۸ ساختمان پس از ايمني‌سازي در حوزه حريق، تأييديه سازمان آتش‌نشاني را دريافت كرده‌اند. به گزارش ايرنا، علي صالحي اظهار كرد: دادستاني تهران در اجراي دستورات رييس قوه قضاييه در حوزه حفظ حقوق عامه و به منظور پيشگيري از حوادث ناگوار ناشي از فرسودگي ساختمان‌ها در سطح پايتخت همچنين استان تهران، اقدامات متعددي براي رفع مخاطرات و ايمني سازي مناطق، اماكن و ساختمان‌هاي پرخطر به ويژه مراكز عمومي، اداري و بيمارستاني انجام داده است. وي با اشاره به اينكه با تشكيل پرونده‌هاي نظارتي، اقدامات متعددي براي شناسايي و ايمن‌سازي مناطق، اماكن و ساختمان‌هاي پر خطر انجام شده است؛ افزود: تاكنون تعداد يك هزار و ۲۵۸ فقره ارزيابي در حوزه ايمني سازه‌اي صورت گرفته است و برنامه‌هاي ايمن‌سازي با اولويت اماكن پرتردد و ساختمان‌هاي اداري به‌طور مستمر در دست پيگيري است و در همين راستا ايمن سازي مراكز بهداشتي- درماني، به صورت مستقيم از سازمان اورژانس كشور پيگيري مي‌شود. دادستان تهران يادآور شد: با دسته‌بندي ساختمان‌هاي ناايمن به ساختمان‌هاي پرخطر، ميان خطر و كم خطر، پيگيري‌هاي متعددي براي ايمن سازي صورت گرفته و بيش از ۸۵۰ دستور قضايي در اين رابطه صادر شده است. به گفته صالحي، در نتيجه پيگيري‌هاي دادستاني تهران، از تعداد ۱۲۹ ساختمان بحراني، ۵۸ فقره در سال گذشته ايمن‌سازي شده و مابقي در برنامه ۱۴۰۳ قرار گرفته است. دادستان تهران با اشاره به صدور اخطاريه و تذكر براي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مالكان متخلف در رابطه با رفع مخاطرات شناسايي شده، تصريح كرد: تاكنون تعداد ۲ هزار ۹۵۸ ساختمان در حوزه حريق ايمن سازي شده و تأييديه سازمان آتش‌نشاني را دريافت كرده‌اند.

ارسال نظر