ظرفيت‌هاي قانون تامين مالي توليد در بازار سرمايه

۱۴۰۳/۰۳/۱۵ - ۲۳:۴۲:۲۹
کد خبر: ۳۱۳۹۵۵

مرتضي چشان، رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرفيت­‌هاي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها براي بازار اوراق بهادار بدهي را تشريح كرد. مرتضي چشان با بيان اينكه فصلي از قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها به موضوع تسهيل تامين مالي از طريق بازار سرمايه و از مسير انتشار اوراق بدهي اختصاص يافته، اظهار كرد: يكي از موضوعاتي كه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي كاهش هزينه‌هاي تامين مالي توليد از طريق انتشار اوراق بدهي مجدانه پيگير آن بود، در نظر گرفتن مشوق‌هاي مالياتي براي تامين مالي توليد است.

مرتضي چشان، رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرفيت­‌هاي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها براي بازار اوراق بهادار بدهي را تشريح كرد.
مرتضي چشان با بيان اينكه فصلي از قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها به موضوع تسهيل تامين مالي از طريق بازار سرمايه و از مسير انتشار اوراق بدهي اختصاص يافته، اظهار كرد: يكي از موضوعاتي كه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي كاهش هزينه‌هاي تامين مالي توليد از طريق انتشار اوراق بدهي مجدانه پيگير آن بود، در نظر گرفتن مشوق‌هاي مالياتي براي تامين مالي توليد است.
چشان با بيان اينكه اين مهم در تبصره ۲ ماده ۱۴ اين قانون قرار گرفته، ادامه داد: براساس اين بند، هزينه‌هاي مالي كه توسط شركت‌هاي مادر تخصصي (هلدينگ) به صورت مستقيم يا از طريق شركت تابعه مالك طرح (پروژه) بابت انتشار اوراق و كارمزد تخصيصي يا پرداختي به شركت‌هاي متعهد پذيره‌نويسي و بازارگرداني اوراق و كارمزد ساير اركان انتشار اوراق پرداخت مي‌شود، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.
رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي همچنين با اشاره به اينكه همواره يكي از دغدغه‌هاي متقاضيان تامين مالي از مسير اوراق بدهي، تامين ضمانت اوراق بوده، افزود: در اين قانون، تاسيس صندوق‌هاي تضمين دولتي و خصوصي به منظور توسعه دامنه وثايق و تضامين مهيا شده است. وي در پايان خاطرنشان كرد: يكي ديگر از اقدامات مهم در راستاي كاهش هزينه‌هاي تامين مالي انتشار اوراق بدهي بر اساس مفاد مندرج در تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون مذكور، امكان انتشار اوراق بدهي در عرضه‌هاي خصوصي با سازوكار كوتاه‌تر و هزينه كمتر است.

ارسال نظر