مصرف برق كشور از ۶۵ هزار مگاوات عبور مي‌كند؟

۱۴۰۳/۰۳/۱۳ - ۰۰:۱۵:۲۱
کد خبر: ۳۱۳۸۴۸

مركز ملي راهبري شبكه برق كشور پيش بيني كرد در پي افزايش چند درجه‌اي دما در سراسر كشور، تقاضاي مصرف برق امروز به ۶۵ هزار مگاوات برسد.

مركز ملي راهبري شبكه برق كشور پيش بيني كرد در پي افزايش چند درجه‌اي دما در سراسر كشور، تقاضاي مصرف برق امروز به ۶۵ هزار مگاوات برسد.
به گزارش مهر، مركز ملي راهبري شبكه برق كشور پيش بيني كرد در پي افزايش چند درجه‌اي دما در سراسر كشور، تقاضاي مصرف برق امروز به ۶۵ هزار مگاوات برسد. اين در حالي است كه هنوز به نيمه خرداد نرسيده و به دوره اوج بار تابستان وارد 
نشده ايم؛ اما با توجه به پيش بيني سازمان‌هاي جهاني كه حاكي از آن است كه سال ٢٠٢٤ گرم‌ترين سال جهان خواهد بود، ايران نيز كه در اقليم گرم و خشك كره زمين واقع شده، قطعاً زودتر وارد فصل گرما شده كه عبور از اين دوره گرم بدون مشكل در تأمين انرژي پايدار براي همه، نيازمند همراهي عموم مشتركان با صنعت برق كشور است. به همين منظور مردم مي‌توانند با مشاركت در پويش «باانرژي»، ضمن كسب اطلاعات در خصوص راهكارهاي مديريت مصرف برق و به كار بستن آنها به ويژه در فصل تابستان، در راه كمك به صنعت برق براي تأمين برق پايدار همه مشتركان خانگي از جوايز ارزنده آن نيز نظير ٣٠٠ خودرو اتوماتيك داخلي، لوازم خانگي، لوازم الكترونيك نظير تبلت بهره مند شوند.

ارسال نظر