قول امريكا به اروپا؛ به ارسال گاز ادامه مي‌دهيم

۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰۱:۱۷:۴۱
کد خبر: ۳۱۳۵۹۸

تصميم رييس‌جمهور امريكا براي توقف صدور مجوز پروژه‌هاي جديد گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي)، اروپا را كه به‌شدت به صادرات امريكاي وابسته شده است، برآشفته كرد اما يك مقام انرژي امريكايي به پوليتيكو گفت: تصميم جو بايدن براي توقف تاييد پروژه‌هاي جديد ال‌ان‌جي، بر تحويل گاز به اروپا، تاثير نخواهد گذاشت.

تصميم رييس‌جمهور امريكا براي توقف صدور مجوز پروژه‌هاي جديد گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي)، اروپا را كه به‌شدت به صادرات امريكاي وابسته شده است، برآشفته كرد اما يك مقام انرژي امريكايي به پوليتيكو گفت: تصميم جو بايدن براي توقف تاييد پروژه‌هاي جديد ال‌ان‌جي، بر تحويل گاز به اروپا، تاثير نخواهد گذاشت. به گزارش ايسنا، تصميم رييس‌جمهور امريكا براي توقف صدور مجوز پروژه‌هاي جديد گاز طبيعي مايع (ال‌ان‌جي)، اروپا را كه به‌شدت به صادرات امريكا وابسته شده است، برآشفته كرد اما يك مقام انرژي امريكايي به پوليتيكو گفت: تصميم جو بايدن براي توقف تاييد پروژه‌هاي جديد ال‌ان‌جي، بر تحويل گاز به اروپا، تاثير نخواهد گذاشت. ديويد تورك، معاون وزير انرژي امريكا پس از ديدار رده بالايي با مقامات فرانسوي در پاريس، در مصاحبه‌اي اظهار كرد: تصميم رييس‌جمهور امريكا همچنين بر ساخت و ساز فعلي به منظور صادرات حجم بيشتري ال‌ان‌جي، تاثير نخواهد گذاشت. اين اطمينان دادن دوباره به مقامات اروپايي مضطرب، چند ماه پس از آن صورت مي‌گيرد كه بايدن، تاييد صادرات ال‌ان‌جي آتي از پروژه‌هاي گازي جديد را متوقف كرد. اين اقدام غيرمنتظره براي رفع نگراني راي‌دهندگان حساس به مسائل اقليمي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري در نوامبر، انجام شد. اين تصميم، صنعت اروپايي را كه در بحبوجه جنگ اوكراين، واردات گاز از روسيه را كاهش داد و به ال‌ان‌جي امريكا، وابستگي بيشتري پيدا كرد را برآشفته كرد. صادرات ال‌ان‌جي امريكا به اروپا، از زمان آغاز جنگ در اوكراين، رشد مستمري داشته و در حال حاضر، نيمي از واردات ال‌ان‌جي به اروپا را تشكيل مي‌دهد، در حالي كه قبل از اين جنگ، سهم حدود يك چهارمي داشت. به گفته معاون وزير انرژي امريكا، در مجموع، امريكا روزانه حدود ۱۴ ميليارد فوت مكعب ال‌ان‌جي صادر مي‌كند و تاكنون، حداكثر ۴۸ ميليارد فوت مكعب براي صادرات از پروژه‌هاي آينده اختصاص داده است كه تقريبا نيمي از آن توليد گاز طبيعي داخلي است. وقتي به اين آمار اشاره مي‌كنيم، تصور مي‌كنيم تا حدودي تضمين كننده آن است كه عرضه ضروري وجود دارد. وي توضيح داد از آنجا كه اين آمار افزايش پيدا كرده است، اگر قرار باشد با صادرات بيشتري موافقت كنيم، لازم است پيامدهاي اقليمي و محيط زيستي بررسي شود. به‌محض اينكه اين تحليل و بررسي، به‌روز شد، به بازبيني درخواست‌ها ادامه خواهيم داد. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژي امريكا، اتحاديه اروپا در سال ۲۰۲۳، حدود ۷.۱ ميليارد فوت مكعب در روز، ال‌ان‌جي از امريكا وارد كرد و فرانسه، بزرگ‌ترين واردكننده ال‌ان‌جي در اتحاديه اروپا بوده است. يك مقام فرانسوي به پوليتيكو گفت: تصميم دولت بايدن براي توقف صدور مجوزهاي جديد همسو با مسير فرانسه براي رسيدن به سطح كربن خنثي تا سال ۲۰۵۰ است.

ارسال نظر