ماجراي مصاحبه جنجالي رييس اتحاديه صنف قنادان

۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۰۲:۰۰:۳۳
کد خبر: ۳۱۳۵۳۳

رييس اتحاديه صنف دارندگان قنادي، شيريني‌فروشي و كافه قنادي تهران گفت: صنف قناد همواره با آحاد جامعه همراه بوده و در جمع اصناف كه به فرموده رهبري بازوان ستبر انقلابند از صنوف همراه و پيشتاز است.

رييس اتحاديه صنف دارندگان قنادي، شيريني‌فروشي و كافه قنادي تهران گفت: صنف قناد همواره با آحاد جامعه همراه بوده و در جمع اصناف كه به فرموده رهبري بازوان ستبر انقلابند از صنوف همراه و پيشتاز است.  علي بهره‌مند انجام هر گونه مصاحبه در روز‌هاي اخير را قوياً تكذيب كرد. به‌گزارش اتاق اصناف تهران، وي با تقلبي (فيك‌نيوز) خواندن خبر منتشر شده و انتساب آن به رييس اتحاديه قنادان گفت: صنف قناد همواره با آحاد جامعه همراه بوده و در جمع اصناف كه به فرموده رهبري بازوان ستبر انقلابند از صنوف همراه و پيشتاز است. او نشر اينگونه اخبار كذب را با هدف تخريب چهره اصناف، خادمان مردم و صنوف خدمتگزار دانست كه مصداق بارز تلاش در جهت تشويش اذهان عمومي و در همسويي مستقيم با دشمنان و معاندان صورت گرفته است. رييس اتحاديه صنف دارندگان قنادي، شيريني‌فروشي و كافه قنادي تهران، تصريح كرد كه اين اتحاديه از طريق اتاق‌هاي اصنافِ تهران، ايران و ساير مجاري قانوني و قضايي، پيگير شناسايي منتشركننده خبر و معرفي آن فرد يا گروه به نهاد‌هاي نظارتي خواهد بود.

ارسال نظر