بيش از ۶۷ درصد سدهاي كشور پر است

۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۰۱:۱۴:۴۹
کد خبر: ۳۱۳۵۰۸

بر اساس آخرين آمار از وضعيت سدهاي مهم كشور، در حال حاضر ميزان پرشدگي سدهاي كشور ۶۷ درصد و ۹ سد به‌طور كامل و صددرصد پر است.

بر اساس آخرين آمار از وضعيت سدهاي مهم كشور، در حال حاضر ميزان پرشدگي سدهاي كشور ۶۷ درصد و ۹ سد به‌طور كامل و صددرصد پر است. به‌گزارش ايسنا، ميزان ورودي مخازن كل كشور از ابتداي سال آبي (ابتداي مهرماه) تا ۵ خردادماه معادل ۳۵.۱۸ ميليارد متر مكعب بوده كه در قياس با سال گذشته كه عددي معادل ۳۲.۸۹ ميليارد مترمكعب بوده ۷ درصد كاهش داشته است. همچنين ميزان كل خروجي سدهاي كشور نيز نسبت به سال قبل با ۱۳ درصد افزايش مواجه بوده است. حجم آب موجود مخازن اكنون ۳۲.۶۰ ميليارد متر مكعب ثبت شده كه اين عدد نسبت به سال قبل كه عددي معادل ۳۲.۶۰ ميليارد متر مكعب بوده هفت درصد افزايش يافته است. همچنين حجم پرشدگي سدهاي كشور نيز تا اين تاريخ ۶۷ درصد است. وضعيت برخي از سدهاي مهم كشور بيانگر اين است كه در ۹ سد، دز در استان خوزستان، سد ارس آذربايجان شرقي، سد جگين هرمزگان، سد ايلام، سد خيرآباد در استان سيستان و بلوچستان، سد آزاد و قشلاق استان كردستان، سد رودبار استان لرستان و سد كوثر استان كهگيلويه و بوير احمد شاهد پرشدگي ۱۰۰ درصدي حجم مخزن هستيم. همچنين ارتفاع كل ريزش‌هاي جوي كشور معادل ۲۳۸.۳ ميليمتر است. اين مقدار بارندگي نسبت به ميانگين دوره‌هاي مشابه درازمدت (۲۳۰.۷ ميليمتر) ۳ درصد افزايش و نسبت به دوره مشابه سال آبي گذشته (۱۹۷.۸ ميليمتر) ۲۱ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

ارسال نظر