ضرورت ايجاد و گسترش گفتمان آبي در كشور

۱۴۰۳/۰۳/۰۷ - ۰۰:۴۸:۴۴
کد خبر: ۳۱۳۴۱۲

سخنگوي صنعت آب كشور با تاكيد بر اهميت ايجاد و گسترش گفتمان آبي در كشور گفت: بر اساس ايده «آب خالص-صفر»، هر مصرف كننده يا استفاده كننده آب به منبع آبي كه مصرف مي‌كند مديون مي‌شود و مسووليت جبران آب مصرفي خود را مي‌پذيرد.

سخنگوي صنعت آب كشور با تاكيد بر اهميت ايجاد و گسترش گفتمان آبي در كشور گفت: بر اساس ايده «آب خالص-صفر»، هر مصرف كننده يا استفاده كننده آب به منبع آبي كه مصرف مي‌كند مديون مي‌شود و مسووليت جبران آب مصرفي خود را مي‌پذيرد. به گزارش ايسنا، عيسي بزرگ‌زاده در اجلاس شوراي جهاني آب كه در كشور اندونزي برگزار شد، گفت: اجلاس شوراي جهاني آب، هر سه سال يك‌بار و با مشاركت يكي از كشورهاي عضو به گونه‌اي برگزار مي‌شود كه بخش حاكميت آب در كشورهاي مختلف در كنار ساير بخش‌ها از جمله نهادهاي جهاني مانند فائو، يونيسف، يونپ، بانك جهاني، بانك توسعه اسلامي و نيز كارشناسان مستقل از شركت‌ها، سازمان‌هاي مردم نهاد و دانشگاه‌هاي مختلف در آن مشاركت دارند. وي در ادامه گستردگي موضوعي را از جمله ويژگي‌هاي اين اجلاس جهاني عنوان كرد و افزود: از لحاظ جغرافيايي و موضوعي اين اجلاس داراي گستردگي است؛ همچنين در اين نشست جهاني به موضوعاتي چون مديريت خشكسالي و سيلاب، مسائل اجتماعي، نحوه تامين مالي، رويكردهاي اجتماعي و ... پرداخته مي‌شود. سخنگوي صنعت آب كشور تاكيد كرد: شايد بتوان گفت كه شوراي جهاني آب، جهاني‌ترين نشست آب از نظر تعداد مشاركت كننده، نحوه مشاركت و نيز موضوعاتي كه در آن مطرح مي‌شود به شمار مي‌رود؛ در اين نشست اقدامات سازه‌اي از توجه كمتري برخوردارند و بيشترين تمركز نشست‌ها و گفت‌وگوها در خصوص ايده‌هاي سازوكاري و غيرسازه‌اي است كه شامل مديريت سيلاب، خشكسالي و تغيير اقليم، مديريت مصرف و تقاضا، مديريت تامين مالي، مديريت پروژه، مديريت ريسك، كميت و كيفيت آب، مسائل اقتصادي و تعرفه‌ها، مسائل فرهنگي، اجتماعي و زيست بومي مي‌شود. به گفته بزرگ‌زاده، در اين نشست به نقش زنان، كودكان، مشاركت مردمي، نقش سامانه‌هاي هشدار سيل، همراهي و كمك‌هاي حاكميت و دولت‌ها تاكيد شده است. وي يادآور شد: به اعتقاد من مهم‌ترين بُعد اين اجلاس بُعد گفتمان‌سازي آن است. گفتمان‌سازي اتفاقي است كه در روزهايي كه شوراي جهاني آب برگزار مي‌شود، مد نظر قرار مي‌گيرد، به‌طوري‌كه روايت‌هاي متفاوت و متناقض از يك موضوع اجازه رقابت با يكديگر را پيدا مي‌كنند. در ايران نيز بيش از پيش به پيشبرد اين مهم احتياج داريم و بايد اصل گفتمان در آب را بپذيريم و گسترش دهيم. سخنگوي صنعت آب كشور با اشاره به مورد بحث قرار گرفتن ايده «آب خالص- صفر» در اين اجلاس گفت: اين امر به نوعي از كربن خالص- صفر الهام گرفته و موضوع نسبتا نوپديدي است كه جاي كار فراواني دارد به‌طوري كه مي‌شود با اين روش، ايده‌هايي در ساماندهي تامين آب شهرها به ويژه كلان شهرها مطرح كرد. بزرگ‌زاده با بيان اينكه ايده آب خالص- صفر بر چند نكته تمركز دارد، اضافه كرد: بر اين اساس هر مصرف كننده يا استفاده كننده آب به منبع آبي كه مصرف مي‌كند مديون مي‌شود و مسووليت جبران آب مصرفي خود را مي‌پذيرد. جامعه، قانون و عرف نيز مي‌پذيرد و وظيفه احيا و برگرداندن منبع آبي مورد استفاده به شرايط اوليه يعني دقيقا در حدي كه مصرف‌شده است به عهده مصرف كننده يا استفاده كننده است. با اين تعريف مشخص مي‌شود كه اين ايده جاي كار فراواني داشته و توان تعريف پروژه‌ها و طرح‌هاي جديد را براساس معيارهاي نو دارد.

ارسال نظر