2ميليارد دلار اظهارنامه درجريان در۷ گمرك

۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۰۱:۳۷:۱۶
کد خبر: ۳۱۳۳۴۵

 در هفت گمرك از جمله گمرك امام خميني، شهيد رجايي، منطقه ويژه اقتصادي بم، فرودگاه امام خميني (ره)، تهران، بوشهر و جلفا حدود ۲ ميليارد دلار كالا در قالب اظهارنامه‌هاي در جريان اظهار شده اما هنوز ترخيص نشده است.

 در هفت گمرك از جمله گمرك امام خميني، شهيد رجايي، منطقه ويژه اقتصادي بم، فرودگاه امام خميني (ره)، تهران، بوشهر و جلفا حدود ۲ ميليارد دلار كالا در قالب اظهارنامه‌هاي در جريان اظهار شده اما هنوز ترخيص نشده است.  به گزارش تسنيم، براساس گزارشات مربوط به اظهار نامه‌هاي در جريان تشريفات ترخيص به تفكيك گمركات اجرايي كشور فهرستي از اظهارنامه‌هاي در جريان از نظر وزن، ارزش دلاري، درصد سهم وزني و درصد سهم ارزشي براي 30 گمرك اجرايي كشور تهيه شده است. اظهارنامه‌هاي در جريان تشريفات كالا متعلق به 79 گمرك كشور است. 66 درصد وزني و 23 درصد ارزشي كالاهاي در جريان تشريفات كالا متعلق به گمرك منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) مي‌باشد. اين گمرك، عموماً گمرك تخصصي ترخيص كالاهاي اساسي است. طبق اعلام گمرك ايران، 11 درصد وزني و 22 درصد ارزشي كالاهاي در جريان تشريفات كالا متعلق به گمرك منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مي‌باشد. 2 درصد وزني و 10 درصد ارزشي كالاهاي در جريان تشريفات كالا متعلق به گمرك منطقه ويژه بم مي‌باشد (عموما قطعات CKD و SKD خودروسازي) .  كالاهاي در جريان تشريفات گمركات فرودگاه امام خميني (ره)، تهران، منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1، جلفا، بازرگان و غرب تهران كالاهاي به نسبت ارزشي مي‌باشند. بيشترين كالاي در جريان تشريف ترخيص گمركات مذكور (به غير از فرودگاه حضرت امام خميني (ره))، كشنده‌ها و خودروهاي سواري مي‌باشند. همانطور كه در بالا عنوان گرديد موضوع جهت رفع مشكل طي مكاتبه به حضور مقام محترم وزارت متبوع ايفاد گرديده است. 

ارسال نظر