ركورد صدور پروانه ساختماني در بافت فرسوده

۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۰۱:۱۳:۲۷
کد خبر: ۳۱۳۳۳۶

مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با بيان اينكه فرآيند نوسازي مسكن در بافت‌هاي فرسوده از ۲۷۷ هزار واحد عبور كرد، گفت: صدور پروانه ساختماني در سال ۱۴۰۲، با بيش‌از ۹۲ هزار واحد ركورد زد.

مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با بيان اينكه فرآيند نوسازي مسكن در بافت‌هاي فرسوده از ۲۷۷ هزار واحد عبور كرد، گفت: صدور پروانه ساختماني در سال ۱۴۰۲، با بيش‌از ۹۲ هزار واحد ركورد زد. به گزارش مهر، محمد آييني، مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران با بيان اينكه هم اكنون آمار نوسازي در بافت‌هاي فرسوده از رقم ۲۷۷ هزار واحد فراتر رفته است، گفت: از ابتداي دولت سيزدهم تاكنون فرايند نوسازي بيش از ۲۷۷ هزار واحد در بافت‌هاي فرسوده آغاز شد كه از اين تعداد، ۸۷ هزار واحد به بهره‌برداري رسيده است.
معاون وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: آمارها حاكي است كه در سال ۱۴۰۲، پروانه ساختماني بيش از ۹۲ هزار واحد در بافت فرسوده كشور صادر شد كه اين ميزان در مقايسه با ركوردي كه در سال ۱۳۹۰ به تعداد ۸۹ هزار و ۶۳۵ واحد به ثبت رسيد، شكسته شد.
وي اظهار كرد: در سال ۱۳۹۰ خط اعتباري و تسهيلات ارزان قيمت مسكن مهر به درون بافت فرسوده اين رقم را به ثبت رسانده بود كه در همان مقطع بازپرداخت تسهيلات نوسازي بافت فرسوده در تهران ۹ درصد، در مراكز استان‌ها ۷ درصد و در ساير شهرها ۴ درصد بود.
آييني اظهار اميدواري كرد، راهبردهاي عملياتي دولت سيزدهم كه مبتني بر تدوين بسته‌هاي تشويقي است در سال جاري به سمت هموارسازي هرچه بيشتر نوسازي در بافت‌هاي فرسوده باشد.

ارسال نظر