روزي يك ساعت از وقت هر شهروند در ترافيك تلف مي‌شود

۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۰۱:۵۶:۱۸
کد خبر: ۳۱۲۶۷۲
روزي يك ساعت از وقت هر شهروند در ترافيك تلف مي‌شود

رييس پليس راهور فراجا با بيان اينكه در تهران روزي ۲۰ ميليون جابه‌جايي انجام مي‌شود، اظهار داشت: در خوشبينانه‌ترين حالت روزي يك ساعت از وقت هر شهروند در ترافيك تلف مي‌شود و اين در حالي است كه ادعا مي‌كنيم وقت گران بهاتر از طلا است.

رييس پليس راهور فراجا با بيان اينكه در تهران روزي ۲۰ ميليون جابه‌جايي انجام مي‌شود، اظهار داشت: در خوشبينانه‌ترين حالت روزي يك ساعت از وقت هر شهروند در ترافيك تلف مي‌شود و اين در حالي است كه ادعا مي‌كنيم وقت گران بهاتر از طلا است. سردار سيد تيمور حسيني افزود: وقتي درباره ترافيك صحبت مي‌كنيم، منظورمان يك سيستم و حوزه‌اي است كه با زندگي همه انسان‌ها سر و كار دارد. همه افراد فارغ از جنس و سن و طبقه كاربر ترافيك هستند و به‌شدت مي‌توانند بر اين سيستم تاثير بگذارند يا از آن تاثير بپذيرند. توجه به اين موضوع يكي از نيازهاي جدي زندگي مردم در همه جهان است. او در پايان اظهار داشت: اگر مسائل ترافيكي از زبان اساتيد و دانشگاهيان تبيين و تشريح شود، قطعا تاثيرگذاري بالايي خواهد داشت.

ارسال نظر