كسري بارش كشور به كمترين مقدار در ۴ سال اخير رسيد

۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۰۱:۰۶:۵۳
کد خبر: ۳۱۲۵۸۳
كسري بارش كشور به كمترين مقدار در ۴ سال اخير رسيد

رييس سازمان هواشناسي كشور گفت: بارندگي‌هاي اخير سبب شد تا براي نخستين بار در حدود چهار سال اخير، ميانگين بارش كشور به ۲۰۰ ميليمتر برسد و كسري بارش ايران را به كمترين مقدار در اين مدت برساند.

رييس سازمان هواشناسي كشور گفت: بارندگي‌هاي اخير سبب شد تا براي نخستين بار در حدود چهار سال اخير، ميانگين بارش كشور به ۲۰۰ ميليمتر برسد و كسري بارش ايران را به كمترين مقدار در اين مدت برساند. سحر تاج بخش مسلمان افزود: ميزبان بارش كشور از ابتداي سال زراعي تاكنون اندكي بيشتر از ۲۰۰ ميلي متر بوده كه تنها سه درصد كمتر از شرايط نرمال در اين موقع از سال است. اين كمترين كسري بارش كشور در حدود چهار سال اخير نسبت به بارش يكسال آبي است. او افزود: از ابتداي بهار تاكنون حدود ۱۵ سامانه بارشي موثر و قوي كشور را فرا گرفته و بارش‌هاي قابل توجهي در برخي پهنه‌ها به همراه داشته كه اين بارندگي‌ها سهم زيادي در جبران كم‌بارشي‌هاي پاييز و زمستان گذشته داشته است. همچنين به‌طور ميانگين از ابتداي فروردين تا كنون بيش از ۸۳ ميليمتر بارش در كشور ثبت شده است كه نيمي از آنها در سه هفته نخست ارديبهشت ماه دريافت شده است. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: بارندگي‌هاي ارديبهشت ماه سبب شد تا سه حوضه از شش حوضه آبريز اصلي كشور از كم بارشي خارج شوند و ميانگين بارش آنها به محدوده نرمال برسد. تاج بخش مسلمان تصريح كرد: يكي از اين حوضه‌ها «فلات مركزي» ايران است كه وسيع‌ترين حوضه به شمار مي‌رود و حوزه حدود نيمي از مساحت كشور را شامل مي‌شود. او اضافه كرد: دو حوضه ديگر اصلي كه ارديبهشت امسال از كم بارشي خارج شد، حوضه‌هاي «مرزي شرق» و «خليج فارس و درياي عمان» است. رييس سازمان هواشناسي كشور افزود: همچنان سه حوضه آبريز اصلي كشور شامل «درياچه اروميه، درياي خزر و قره قوم» با كم بارشي مواجه هستند اما به‌طور ميانگين بيش از نيمي از مساحت كشور از كم‌بارشي سالانه خارج شده است.

ارسال نظر