راه‌اندازي خطوط مسافري دريايي از قشم و كيش به دوبي و عمان

۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۰۱:۵۶:۴۷
کد خبر: ۳۱۲۴۶۹

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از توسعه گردشگري دريايي و حمل و نقل مسافر دريايي در مناطق آزاد كشور خبر داد و گفت: در نظر داريم تا علاوه بر توسعه خطوط دريايي داخلي، خطوط مسافرتي و تفريحي از جزاير كيش و قشم به مقاصد دوبي و عمان را راه‌اندازي كنيم.

دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از توسعه گردشگري دريايي و حمل و نقل مسافر دريايي در مناطق آزاد كشور خبر داد و گفت: در نظر داريم تا علاوه بر توسعه خطوط دريايي داخلي، خطوط مسافرتي و تفريحي از جزاير كيش و قشم به مقاصد دوبي و عمان را راه‌اندازي كنيم.
به گزارش ايسنا، حجت‌الله عبدالملكي اظهار كرد: توسعه گردشگري دريايي و حمل‌ونقل مسافر دريايي در مناطق آزاد كشور در دستور كار شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قرار دارد.
وي با اشاره به اينكه جزاير قشم و كيش قابليت راه‌اندازي خطوط دريايي به سمت كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را دارند، گفت: در همين راستا در نظر داريم تا علاوه بر توسعه خطوط دريايي داخلي، خطوط مسافرتي و تفريحي از جزاير كيش و قشم به مقاصد دوبي و عمان را راه‌اندازي كنيم.

ارسال نظر