كاهش «بحراني‌هاي ناايمن» به ۷۱ ساختمان

۱۴۰۳/۰۲/۲۰ - ۰۱:۱۲:۰۱
کد خبر: ۳۱۲۱۶۰

رييس كميته ايمني و بحران شوراي اسلامي شهر تهران از كاهش ساختمان‌هاي بحراني ناايمن به ۷۱ ساختمان خبر داد. مهدي بابايي، رييس كميته ايمني و بحران شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با ايلنا درباره وضعيت ساختمان‌هاي ناايمن گفت: در حال حاضر از ۱۲۹ ساختمان ناايمن به ۷۱ ساختمان رسيده‌ايم.

رييس كميته ايمني و بحران شوراي اسلامي شهر تهران از كاهش ساختمان‌هاي بحراني ناايمن به ۷۱ ساختمان خبر داد. مهدي بابايي، رييس كميته ايمني و بحران شوراي اسلامي شهر تهران در گفت‌وگو با ايلنا درباره وضعيت ساختمان‌هاي ناايمن گفت: در حال حاضر از ۱۲۹ ساختمان ناايمن به ۷۱ ساختمان رسيده‌ايم. در هفته گذشته با حدود ۱۰ شهردار منطقه جلسه داشته‌ايم و شهرداران درخصوص ساختمان‌هاي باقي‌مانده و مشكلاتي كه براي هر ساختمان داشتند، مذاكره كردند و يك زمانبندي براي تعيين تكليف مالكان معين شد و اميدوار هستيم ظرف مدت ۳ تا ۴ ماه آينده بتوانيم تعداد ساختمان‌هاي ناايمن را تك رقمي كنيم. بابايي با اشاره به اينكه بايد به صورت سالانه هزار ساختمان پرخطر ايمن‌سازي شود، گفت: در سال ۱۴۰۲ بيش از هزار ساختمان پرخطر ايمن‌سازي شد و اين جدا از موضوع ۱۲۹ ساختمان بحراني است. رده‌بندي ساختمان‌ها همانطور كه مي‌دانيد شامل ساختمان‌هاي بحراني، پرخطر، ميان‌خطر و كم‌خطر است. ۱۲۹ ساختمان بحراني داشتيم كه به ۷۱ ساختمان كاهش پيدا كرده و در حال پيگيري هستيم تا آنها را تك رقمي كنيم. وي ادامه داد: همچنين در برنامه چهارساله چهارم شهرداري آمده است كه مناطق ۲۲ گانه در كل تهران بايد حداقل سالي هزار ساختمان را ملزم به ايمن‌سازي كنند كه در سال گذشته اين اتفاق افتاده است. امسال پيگير هستيم كه اين هزار مورد را به نتيجه برسانيم. البته اين‌ها حداقل‌ها است و در سال گذشته هزار و ۲۰۰ ساختمان توانستند ايمن‌سازي كرده و گواهي‌نامه ايمني دريافت كنند. او با اشاره به حادثه ساختمان سينا اطهر گفت: اتفاق ناگواري كه در سينا اطهر افتاد، اين ساختمان در رده‌بندي ميان خطر بوده است. ما هنوز ساختمان‌هاي بحراني و پرخطر را پيگيري مي‌كنيم، بنابراين هر چه وقت در اين حوزه بگذاريم، جاي كار دارد. رييس كميته ايمني و بحران شوراي اسلامي شهر تهران درباره ارزيابي ساختمان‌ها از نظر سازه‌اي و ساختمان‌هاي مهم گفت: اين مربوط به ساختمان‌هايي حياتي و مهم و بلندمرتبه است و شناسنامه آن در حال تكميل است و در دستور كار مناطق قرار مي‌گيرد و اميدواريم با جديت پيگيري شود، اما اولويت ما در برنامه چهارساله چهارم موضوع ايمني و حريق ساختمان‌ها است و موضوع شناسايي اين ساختمان‌ها از نظر سازه‌اي در برنامه چهارم به آن پرداخته شده است. بابايي همچنين درباره شناسايي پهنه‌هاي سيل گفت: پهنه‌هاي سيل احصاء شده است و در مقابل دوره‌هاي سيل ۵۰ ساله يا ۱۰۰ ساله نقاط ناايمن احصاء شده و در دستور كار مناطق قرار گرفته است تا موضوعات را حل كنند. اغلب هم در مسيل‌هاي قديمي است كه اگر سيل ۵۰ يا ۱۰۰ ساله داشته باشيم، ممكن است سريز كند و مشكلاتي را ايجاد كند، بنابراين رفع اين نقاط شناسايي شده در دستور كار قرار گرفته شده است. اصلاح مسيرها، لايروبي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در اين زمينه انجام خواهد شد.

ارسال نظر