پيش‌بيني صعودي رشد اقتصاد جهانی

۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۰۱:۱۰:۱۵
کد خبر: ۳۱۱۷۶۷

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، پيش‌بيني رشد اقتصاد جهاني براي سال ۲۰۲۴ را به ۳.۱ درصد افزايش داد.

سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، پيش‌بيني رشد اقتصاد جهاني براي سال ۲۰۲۴ را به ۳.۱ درصد افزايش داد. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) پيش‌بيني خود براي رشد اقتصاد جهاني در سال ۲۰۲۴ را از ۲.۹ درصد در گزارش ماه فوريه ۲۰۲۳ به ۳.۱ درصد افزايش داد. همچنين پيش‌بيني رشد اقتصادي براي سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد افزايش يافت. اين سازمان افزود كه تاثير شرايط پولي سخت به ويژه در بازارهاي مسكن و اوراق قرضه همچنان محسوس است، اما فعاليت جهاني نسبتا انعطاف‌پذير و كاهش تورم ادامه دارد و اعتماد بخش خصوصي در حال بهبود است. اين سازمان توليد ناخالص داخلي براي گروه ۲۰ را در سال‌هاي ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ميزان ۳.۱ درصد پيش‌بيني كرد كه هر ۲ بالاتر از ۲.۶ درصد قبلي در سال ۲۰۲۴ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ بود. رشد توليد ناخالص داخلي ايالات‌متحده براي سال ۲۰۲۴ از ۲.۱ درصد در گزارش قبلي به ۲.۶ درصد بازنگري شده است و انتظار مي‌رود در سال ۲۰۲۵ به ۱.۸ درصد برسد. رشد منطقه يورو تا ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵، در مقايسه با چشم‌انداز فوريه كه به ترتيب ۰.۶ و ۱.۳ درصد بود، بازبيني شده است. پيش‌بيني رشد اقتصادي چين نيز افزايش يافت و سازمان همكاري و توسعه اقتصادي پيش‌بيني كرد كه رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۴، ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۵، ۴.۵ درصد باشد كه از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ كه قبلا برآورد شده بود صعود كرده است.

ارسال نظر