تكليف واردات خودرو‌هاي دست دوم روشن شد

۱۴۰۳/۰۲/۱۳ - ۰۲:۲۱:۰۴
کد خبر: ۳۱۱۶۹۰

«در مورد خودرو‌هاي كاركرده دولت يك لايحه‌اي را به مجلس تقديم كرد كه تصويب شد و در بازگشتش وزارت صمت متعهد به تهيه آيين نامه مربوطه شد. 

«در مورد خودرو‌هاي كاركرده دولت يك لايحه‌اي را به مجلس تقديم كرد كه تصويب شد و در بازگشتش وزارت صمت متعهد به تهيه آيين نامه مربوطه شد. 
آيين نامه خودرو‌هاي كاركرده تصويب و به دولت ارسال شد، تا زماني كه اين آيين نامه مراحل خود را طي نكند و ابلاغ نشود، من عملا كار ديگري نمي‌توانم انجام دهم.»
وزير صمت بيان كرد: آيين نامه خودروهاي كاركرده تصويب و به دولت ارسال شد، تا زماني كه اين 
آيين نامه مراحل خود را طي نكند و ابلاغ نشود، من عملا كار ديگري نمي‌توانم انجام دهم. عباس علي‌آبادي در حاشيه همايش ايران و چين در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيين نامه واردات خودروهاي كاركرده چه زماني ابلاغ خواهد شد و چرا در اين زمينه ابهام وجود دارد، گفت: در مورد خودروهاي كاركرده دولت يك لايحه‌اي را به مجلس تقديم كرد كه تصويب شد و در بازگشتش وزارت صمت متعهد به تهيه آيين نامه مربوطه شد. وي افزود: آيين نامه خودروهاي كاركرده تصويب و به دولت ارسال شد، تا زماني كه اين آيين نامه مراحل خود را طي نكند و ابلاغ نشود، من عملا كار ديگري نمي‌توانم انجام دهم. علي آبادي تاكيد كرد: تا زماني كه ابلاغيه نباشد نمي‌توانم سوالات را شما پاسخ دهم و بايد منتظر باشم نظر دولت را دريافت كنم، چون نظر وزارت صمت به تنهايي قابل اجرا نيست و بايد ببينيم دولت در مجموع با توجه به محدوديت‌ها و ظرفيت‌ها چه مصوبه‌اي مي‌دهد. خواهش مي‌كنم صبور باشيد، به زودي اين موضوع روشن مي‌شود. وزير صمت بيان كرد: فرآيند استفاده از ظرفيت خودروهاي كاركرده در مناطق آزاد و اقتصادي آماده و مصوبات در حال اجرا است. اگر شخصي پيشنهادي در اين زمينه دارد مي‌تواند به بخش مربوطه در معاونت حمل و نقل مراجعه كند.

ارسال نظر