نايب رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با «تعادل»:

ضرورت اصلاحات تجارت انرژي كشور!

۱۴۰۳/۰۲/۱۳ - ۰۱:۴۳:۱۶
کد خبر: ۳۱۱۶۶۵
ضرورت اصلاحات تجارت انرژي كشور!

كشورمان ايران جزو دارندگان منابع عظيم نفت و گاز است. همچنين به لحاظ جغرافيايي در شرايطي قرار داريم كه مي‌توانيم به عنوان واسطه تأمين انرژي براي ديگران عمل كنيم و تبديل به هاب انرژي منطقه شويم. به گزارش خبرنگار «تعادل»، دستيابي به اين موفقيت‌ها در گرو به اجرا گذاشتن يك ديپلماسي انرژي قوي است. كشورهاي دارنده انرژي نيازمند به كار گرفتن ديپلماسي فعالي در اين حوزه هستند.

گلناز پرتوي مهر |

كشورمان ايران جزو دارندگان منابع عظيم نفت و گاز است. همچنين به لحاظ جغرافيايي در شرايطي قرار داريم كه مي‌توانيم به عنوان واسطه تأمين انرژي براي ديگران عمل كنيم و تبديل به هاب انرژي منطقه شويم. به گزارش خبرنگار «تعادل»، دستيابي به اين موفقيت‌ها در گرو به اجرا گذاشتن يك ديپلماسي انرژي قوي است. كشورهاي دارنده انرژي نيازمند به كار گرفتن ديپلماسي فعالي در اين حوزه هستند. به نحوي كه بتوانند در وهله اول به فروش نفت و گاز كشورشان بپردازند و در مرحله دوم، تقويت جايگاه خودشان را در منطقه و عرصه جهاني داشته باشند. در همين راستا، دولت به اجراي سياست‌هاي فعالي در حوزه انرژي مبادرت كرده است. بخشي از اين ديپلماسي مربوط به افزايش روابط با اسلام‌آباد و تلاش براي احياي خط لوله صلح مي‌شود. بهبود روابط با عراق، تركيه و تركمنستان در حوزه انرژي نيز از ديگر سياست‌هايي است كه وزارت نفت به اجرا گذاشته است. سياست‌هايي مانند اتكا به خود و استفاده از توان داخلي و دانش بنياني كشور در راستاي خنثي سازي تحريم‌ها به اجرا گذاشته شد. دانش بنيان‌ها در شرايط تحريمي نقش مهمي ايفا كردند. اين رويكرد بازوهاي تكنولوژيكي كمك كردند كه نياز كشور به اقلام راهبردي در صنايع نفت و گاز تا حد زيادي برآورده شود. سياست اتكا به خود و استفاده از ظرفيت‌هاي دانش بنياني كشور، نه تنها نيازهاي كشور را برآورده كرديم، بلكه زمينه براي صدور خدمات فني و مهندسي به كشورهاي ديگر نيز فراهم شد. به اين ترتيب، سياست سهامداري در پالايشگاه‌هاي فراسرزميني در ازاي صدور خدمات فني و مهندسي و عرضه نفت را به اجرا گذاشتيم كه نتايج خوبي برايمان داشت. در ادامه نظرات حميدرضا صالحي، نايب رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران را در خصوص سياست‌هاي فعال انرژي در زمينه توسعه تجارت انرژي فرامنطقه‌اي كشور را جويا شديم كه در ادامه مي‌خوانيد.

 

تمركز اصلاحات تجارت انرژي كشور

بر محور فروش حداكثري نفت و گاز

در منطقه و فرامنطقه

صالحي در خصوص ديپلماسي انرژي دولت سيزدهم و بهبود روابط با همسايگان در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، تصريح كرد: ديپلماسي انرژي يك موضوع لطمه ديده در كشور ماست. طي ساليان گذشته آن طور كه شايسته بوده از اين ظرفيت بهره نبرده ايم. هر چقدر در اين زمينه فعال شويم، به نفع كشور است.

وي ادامه داد: ما به عنوان يك كشور دارنده منابع عظيم نفت و گاز و كشوري كه در موقعيت خوبي به لحاظ ژئوپليتيك قرار گرفته ايم، ظرفيت‌هاي فراواني در حوزه انرژي داريم. ما مي‌توانستيم تعيين كننده بسياري از مسائل در حوزه انرژي در منطقه باشيم، اما از اين فرصت به خوبي استفاده نكرده ايم.

نايب رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: يك سري واقعيات وجود دارد. به‌طور مثال، اسلام‌آباد منابع مالي خوبي ندارد و نمي‌تواند هزينه‌هاي انرژي خود را بپردارد. به همين دليل مي‌بينيم كه در مقابل انرژي‌اي كه از ايران دريافت مي‌كند، اقلامي مانند برنج و نارنگي تحويل مي‌دهد. اما به هر حال توسعه روابط با كشورهاي همسايه در حوزه انرژي مثبت ارزيابي مي‌شود و به درستي در دستور كار وزارت نفت قرار دارد.

صالحي گفت: گسترش تعاملات در حوزه انرژي با پاكستان مي‌تواند بستري براي سرمايه‌گذاري در اين كشور منجر شود كه برايمان مزيت دارد. در زمينه گسترش روابط در حوزه انرژي با پاكستان ظرفيت‌هاي بسياري وجود دارد. روابط ما با اين كشور فقط به حوزه گازي ختم نمي‌شود. برق نيز يكي از شاخه‌هايي است كه مي‌توانيم روابط خوبي با اسلام‌آباد داشته باشيم.

وي ادامه داد: به‌طور كلي، در حوزه انرژي مي‌توانيم اقدامات متنوعي را در زمينه گسترش روابط با كشورهاي همسايه به اجرا بگذاريم. به‌طور مثال، عملياتي كردن خط انتقال برق به پاكستان، عمان و امارات از جمله كارهايي است كه مي‌توانيم انجام دهيم. در زمينه ميادين گازي مشترك با ارمنستان، قطر و امارات نيز مي‌توانيم فعال شويم.

نايب رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: گسترش روابط با تركمنستان در زمينه سوآپ گاز اين كشور نيز مثبت ارزيابي مي‌شود. حل و فصل موضوع بدهكاري ما به عشق آباد كه در حال انجام است، اقدام خوبي محسوب مي‌شود. نياز است روابط خود را با تركمنستان براي 50 سال آينده برنامه‌ريزي كنيم و بدانيم كه روابط مان در حوزه انرژي با اين كشور چه طور خواهد بود. بايد به دنبال قراردادهاي بلندمدت باشيم.

صالحي در پايان تأكيد كرد: اقدامات وزارت نفت در خصوص استفاده حداكثري از توان دانش بنياني كشور نيز مثبت ارزيابي مي‌شود. از اين طريق توانستيم در شرايط تحريم به رفع نيازهاي خودمان بپردازيم. پالايشگاه‌هاي فراسرزميني ايران نيز بر همين مبنا اقدامي راهبردي و مهم در جهت فروش نفت خام با كمك صادرات خدمات فني و مهندسي بوده است.

ارسال نظر