۵۰۰ هزار هكتار به زيستگاه يوزپلنگ اضافه شده است

۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۰۰:۵۰:۱۴
کد خبر: ۳۱۰۷۸۰

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: در راستاي حفاظت از يوزپلنگ ايراني با همكاري بخش خصوصي، ۵۰۰ هزار هكتار به زيستگاه اين‌گونه در خطر انقراض در اطراف منطقه توران در سمنان اضافه شده است.

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست گفت: در راستاي حفاظت از يوزپلنگ ايراني با همكاري بخش خصوصي، ۵۰۰ هزار هكتار به زيستگاه اين‌گونه در خطر انقراض در اطراف منطقه توران در سمنان اضافه شده است. حسن اكبري افزود: يوزپلنگ مهم‌ترين گونه ما از نگاه حفظ تنوع زيستي است كه در خطر انقراض قرار دارد بر اين اساس اقدامات گسترده‌اي براي حفاظت از اين‌گونه ارزشمند آغاز شد، شايد مهم‌ترين نكته‌اي كه منجر به اثربخشي حفاظت شده، افزايش ۵۰۰ هزار هكتاري زيستگاه تحت حفاظت يوز در اطراف منطقه توران است. او ادامه داد: تمام اين ۵۰۰ هزار هكتار در قالب حفاظت مشاركتي با مشاركت بخش خصوصي حفاظت مي‌شود، يعني قبلا محدوده تحت حفاظت محدود به مناطق حفاظت شده ما شامل توران و مياندشت بود اما اكنون حدود ۵۰۰ هزار هكتار عرصه مناطقي كه آزاد بودند اما يوزهايي از توران خارج و وارد اين مناطق مي‌شدند و تحت حفاظت هم نبودند را مشاهده مي‌كرديم كه اكنون اين مناطق از طريق محيط بان، هميار محيط بان و قرق بان تحت حفاظت قرار گرفتند.
اكبري اظهار داشت: يعني اين مناطق جديد جزو مناطق آزاد هستند اما تحت حفاظت سازمان قرار گرفتند و مانند مناطق حفاظت شده مامور با خودرو و موتورسيكلت در آن مناطق گشت مي‌زند، موقعيت را كنترل و مشاهدات را ثبت مي‌كند و با كمك محيط‌بانان از ورود شكارچي به منطقه جلوگيري مي‌كنند كه ادامه اين روند قطعا در چند سال آينده اثر خوبي را بر وضعيت يوز در آن عرصه‌ها خواهد گذاشت.

ارسال نظر