چراغ‌هاي پرمصرف معابر شهري ۶ استان تعويض مي‌شوند

۱۴۰۳/۰۱/۳۰ - ۰۰:۰۵:۴۳
کد خبر: ۳۱۰۶۰۱

با اجراي كامل طرح بهينه‌سازي و تعويض چراغ‌هاي پرمصرف با چراغ‌ها و لامپ‌هاي فوق كم مصرف LED در معابر شهري استان‌هاي گيلان، مركزي، البرز، چهارمحال و بختياري، گلستان و ايلام سالانه ۴۰۷ ميليون كيلووات ساعت صرفه‌جويي انرژي حاصل مي‌شود كه اين ميزان معادل رفع نياز به ايجاد ۲۷۶ مگاوات ظرفيت نيروگاهي خواهد بود.

با اجراي كامل طرح بهينه‌سازي و تعويض چراغ‌هاي پرمصرف با چراغ‌ها و لامپ‌هاي فوق كم مصرف LED در معابر شهري استان‌هاي گيلان، مركزي، البرز، چهارمحال و بختياري، گلستان و ايلام سالانه ۴۰۷ ميليون كيلووات ساعت صرفه‌جويي انرژي حاصل مي‌شود كه اين ميزان معادل رفع نياز به ايجاد ۲۷۶ مگاوات ظرفيت نيروگاهي خواهد بود.
به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، با اجراي كامل طرح بهينه‌سازي و تعويض چراغ‌هاي پرمصرف با چراغ‌ها و لامپ‌هاي فوق كم‌مصرف LED در معابر شهري استان‌هاي گيلان، مركزي، البرز، چهارمحال و بختياري، گلستان و ايلام، مجموعا ۹۳ مگاوات از توان مصرفي برق كشور، كاسته و سالانه ۴۰۷ ميليون كيلووات ساعت صرفه‌جويي انرژي حاصل مي‌شود كه اين ميزان معادل رفع نياز به ايجاد ۲۷۶ مگاوات ظرفيت نيروگاهي خواهد بود.
مصوبات نهايي اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و تعويض چراغ‌هاي پرمصرف با چراغ‌ها و لامپ‌هاي فوق كم مصرف LED در معابر شهري استان‌هاي گيلان، مركزي، البرز، چهارمحال و بختياري، گلستان و ايلام با سرمايه‌گذاري ۱۶ هزار و ۲۹۳ ميليارد ريال توسط بخش خصوصي از سوي كميسيون صرفه‌جويي شوراي عالي انرژي ابلاغ شده است.
بهينه‌سازي و تعويض چراغ‌هاي پرمصرف روشنايي معابر استان گيلان به ميزان ۲۸۹ هزار و ۷۹۷ چراغ با سرمايه‌گذاري ۳۰۴۹ ميليارد ريالي با كاهش توان مصرفي برق كشور به ميزان ۲۰ مگاوات و صرفه‌جويي سالانه ۸۶ ميليون كيلووات ساعت در مصرف انرژي يكي از ۶ طرح اصلاح روشنايي معابر شهري است.
بهينه سازي و تعويض چراغ‌هاي پرمصرف روشنايي معابر استان مركزي به ميزان ۱۸۲ هزار و ۶۹۶ چراغ با سرمايه‌گذاري ۵۴۵۲ ميليارد ريالي با كاهش توان مصرفي برق كشور به ميزان ۲۵ مگاوات و صرفه‌جويي سالانه ۱۱۱ ميليون كيلووات ساعت در مصرف انرژي خواهد بود.
بهينه‌سازي و تعويض چراغ‌هاي پرمصرف روشنايي معابر استان البرز به ميزان ۱۳۸ هزار و ۴۴۴ چراغ با سرمايه‌گذاري ۱۸۸۸ ميليارد ريالي با كاهش توان مصرفي برق كشور به ميزان ۱۴ مگاوات و صرفه‌جويي سالانه ۶۲ ميليون كيلووات ساعت در مصرف انرژي صورت خواهد گرفت.
چراغ‌هاي پرمصرف روشنايي معابر استان چهارمحال و بختياري به ميزان ۱۳۱ هزار و ۶۹۲ چراغ تعويض خواهد شد. براي اين منظور ۲۰۷۹ ميليارد ريال سرمايه‌گذاري صورت خواهد گرفت و توان مصرفي برق كشور به ميزان ۱۶ مگاوات كاهش مي‌يابد.با تعويض چراغ‌هاي پرمصرف استان چهارمحال و بختياري سالانه ۷۲ ميليون كيلووات ساعت در مصرف انرژي صرفه‌جويي مي‌شود. قرار است چراغ‌هاي پرمصرف روشنايي معابر استان گلستان به ميزان ۹۲ هزار و ۸۰۵ چراغ با سرمايه‌گذاري ۲۹۰۵ ميليارد ريالي تعويض شود كه در نتيجه آن سالانه ۵۶ ميليون كيلووات ساعت در مصرف انرژي صرفه جويي خواهد شد. همچنين توان مصرفي برق كشور با بهينه سازي سيستم‌هاي روشنايي معابر استان گلستان كاهش ۱۳ مگاواتي خواهد داشت. 
۴۳ هزار و ۴۱۴ چراغ روشنايي معابر استان ايلام نيز بهينه سازي خواهد شد؛ بهينه سازي چراغ‌هاي پرمصرف روشنايي معابر استان ايلام با سرمايه‌گذاري ۹۲۰ ميليارد ريالي صورت خواهد گرفت كه در نتيجه آن توان مصرفي برق كشور به ميزان ۵ مگاوات كاهش يافته و سالانه ۲۱ ميليون كيلووات ساعت در مصرف انرژي صرفه‌جويي خواهد شد.

ارسال نظر