مخبر: هيچ گره اقتصادي غير قابل حل وجود ندارد

۱۴۰۳/۰۱/۱۵ - ۰۰:۵۰:۵۸
کد خبر: ۳۰۹۵۰۵

معاون اول رييس‌جمهور در جلسه با هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، ‌معادن و كشاورزي ايران تعامل پذيري، اعتماد، دوري از ديوان سالاري، چابكي در تصميم‌گيري و بهره‌گيري از تيم‌هاي كارشناسي حرفه‌اي اقتصادي را از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بخش خصوصي برشمرد و تاكيد كرد: هيچ گره اقتصادي در داخل كشور وجود ندارد كه توسط مردم و فعالين اقتصادي قابل حل نباشد.

معاون اول رييس‌جمهور در جلسه با هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، ‌معادن و كشاورزي ايران تعامل پذيري، اعتماد، دوري از ديوان سالاري، چابكي در تصميم‌گيري و بهره‌گيري از تيم‌هاي كارشناسي حرفه‌اي اقتصادي را از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بخش خصوصي برشمرد و تاكيد كرد: هيچ گره اقتصادي در داخل كشور وجود ندارد كه توسط مردم و فعالين اقتصادي قابل حل نباشد.
محمد مخبر صبح روز (سه شنبه) در اين جلسه با تاكيد بر اينكه تجارب دنيا و تحقيقات علمي نشان مي‌دهد كه پيشرفت و توسعه جز از طريق سازوكار مردمي كردن اقتصاد ميسر نيست تصريح كرد: فعاليت اتاق بازرگاني طي ساليان گذشته با بهره‌گيري از ساختار متنوع و به روز و پوششي از طيف بزرگ فعالان اقتصادي و بخش خصوصي، مزيتي براي اقتصاد كشور بوده كه تاكنون استفاده حداقلي از ظرفيت‌هاي آنان انجام شده است.
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به ظرفيت‌هاي فوق‌العاده كشور و همچنين امكانات خدادادي افزود: اداره كشور متناسب با اين ظرفيت‌ها نبوده است و تصدي‌گري دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحيه خطرپذيري در مسائل اقتصادي به عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور منجر شده، چراكه اساس كار دولت در حوزه اقتصاد سياست‌گذاري، هدايت و نظارت و نه بنگاه داري بايد باشد.
وي افزود: ظرفيت ذخاير شناسايي شده نفت و گاز در كنار پتانسيل‌هاي معدني، اقتصاد دريا و جوانان تحصيلكرده در حوزه اقتصاد ديجيتال تنها بخشي از ظرفيت‌هاي شناسايي شده در كشور است كه بايد با اعتماد به بخش خصوصي و مردم از اين نعمات الهي در راستاي پيشرفت و توسعه كشور استفاده كنيم.
مخبر با اشاره به نامگذاري سال جديد با عنوان « جهش توليد با مشاركت مردم» از سوي مقام معظم رهبري خاطرنشان كرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمي سازي اقتصاد ميسر نبود و امسال نيز معظم له كشور را آماده يك جهش اقتصادي ديده‌اند كه اين شعار را براي سال جاري انتخاب كردند چرا كه در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادي ۶ درصدي با وجود نزديك به يك دهه رشد اقتصادي منفي دست يابد.
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه جهش اقتصادي جز با حضور مردم در اقتصاد و فعاليت بخش خصوصي و اعتماد به ايشان امكانپذير نيست، تصريح كرد: با مردمي سازي اقتصاد مي‌توانيم همه بخش‌هاي اقتصادي را به صورت همه‌جانبه فعال كرده و ضمن تحرك بخشي اقتصادي به كل جغرافياي كشور و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري به خارج از مرزها، شاهد جهش توليد با مشاركت مردم باشيم.
وي همچنين به سياست خارجي دولت سيزدهم در توسعه روابط با همسايگان و همچنين عضويت در چندين سازمان مهم تجاري و اقتصادي 
بين المللي اشاره و تاكيد كرد: عضويت ايران در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي و تجارت اوراسيا كه با تلاش‌هاي آيت‌الله رييسي و دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب براي بخش خصوصي فراهم كرده و همواره در ديدار با سران كشورهاي خارجي نيز تاكيد شده است كه بايد بستر فعال سازي بخش خصوصي با حل مسائل بانكي، ‌حمل و نقل، مقررات گمركي و ماليات حل شود.

ارسال نظر