كنترل ريسك نقدينگي تسويه معاملات با راه‌اندازي صندوق تضمين

۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۰۱:۰۸:۲۸
کد خبر: ۳۰۸۴۳۹

هادي عليپور، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با ماهيت عملكرد صندوق تضمين، گفت: صندوق تضمين تسويه معاملات به عنوان ركن كنترل مديريت ريسك«سمات» در قبال نكول اعضاي اتاق پاياپاي و مديريت ريسك نكول طراحي شده و منابع مالي آن از طريق اعضاي آن تامين مي‌شود.

هادي عليپور، كارشناس بازار سرمايه در رابطه با ماهيت عملكرد صندوق تضمين، گفت: صندوق تضمين تسويه معاملات به عنوان ركن كنترل مديريت ريسك«سمات» در قبال نكول اعضاي اتاق پاياپاي و مديريت ريسك نكول طراحي شده و منابع مالي آن از طريق اعضاي آن تامين مي‌شود. وي افزود: هر عضوي بر اساس ميزان فعاليت «ميزان بدهي به اتاق پاياپاي» و تعداد نكول در سه ماهه قبل منابعي را به عنوان سهم مشاركت به صورت نقد به حساب صندوق تضمين واريز مي‌كند. مدير تسويه وجوه اوراق بهادار سپرده‌گذاري مركزي در ادامه تصريح كرد: صندوق تضمين به عنوان واحدي از تشكيلات سپرده‌گذاري مركزي به حساب مي‌آيد و از شخصيت مستقل حقوقي برخوردار نيست. عليپور گفت: صندوق تضمين موجب شد تا همواره ريسك نقدينگي تسويه معاملات را مديريت كنيم و اگر كارگزاران منابع لازم را تامين نمي‌كردند در مواقعي كه يكي از اعضا دچار نكول مي‌شد نمي‌توانستيم تسويه معاملات را در موعد مقرر انجام دهيم. مدير تسويه وجوه اوراق بهادار سپرده‌گذاري مركزي در پايان خاطرنشان كرد: اين صندوق بر اساس دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار توسط كميته صندوق تضمين اداره مي‌شود و ميزان سهم مشاركت اعضا در ابتداي دوره ۳ ماهه تعيين و به اطلاع اعضا مي‌رسد. در صورت نكول يا تسويه نكردن معاملات اعضا در موعد مقرر، عضو ملزم به تسويه همراه با جرايم تعلق گرفته و اين جرايم به عنوان آورده ساير اعضاء درج مي‌شود؛ با توجه به كم بودن ميزان منابع صندوق تضمين نسبت به حجم ريالي تسويه معاملات، در جهت افزايش منابع، رايزني‌هايي با سازمان بورس و اعضای اتاق پاياپاي صورت گرفته تا بتوان منابع بيشتري به اين صندوق تخصيص داد.

ارسال نظر