منتظر ابلاغ كليات بودجه از سوي مجلس هستيم

۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۰۰:۴۴:۴۶
کد خبر: ۳۰۸۴۲۰

سخنگوي دولت گفت: به محض اينكه مجلس شوراي اسلامي متن كليات بودجه را به دولت ابلاغ كند، اين آمادگي را داريم كه بلافاصله بخش دوم را تقديم مجلس كنيم.

سخنگوي دولت گفت: به محض اينكه مجلس شوراي اسلامي متن كليات بودجه را به دولت ابلاغ كند، اين آمادگي را داريم كه بلافاصله بخش دوم را تقديم مجلس كنيم. علي بهادري جهرمي در حاشيه جلسه فوق‌العاده دولت براي تسريع آماده‌سازي بودجه، اظهار كرد: امسال با توجه به اينكه قانون برنامه هفتم توسعه تصويب و ابلاغ مي‌شد، دولت بايد منتظر مي‌ماند تا آن قانون ابلاغ شود و بعد برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ را تهيه مي‌كرد. وي افزود: در تهيه برنامه هفتم مقداري تاخير صورت گرفت و هنوز قانون برنامه هفتم نهايي ابلاغ نشده است بنابراين دولت براي تسريع در تهيه بودجه همزمان با جلسات مجلس براي بررسي برنامه هفتم، جلسات فوق‌العاده و سه نوبته براي تهيه بودجه برگزار كرد و به محض اينكه كليات برنامه هفتم توسعه مشخص شد، دولت كليات بودجه را تقديم مجلس كرد و اميدوار بوديم بررسي فوري در مجلس صورت گيرد تا پيش از انتخابات كليات نهايي شود ولي متاسفانه برخي از اين جلسات تشكيل نشد و كليات بودجه مشخص نشد. ما همچنان منتظريم كه مجلس آن بخش اول بودجه را نهايي كند و جداول را دولت بر اساس همان بخش اول تهيه كند. سخنگوي دولت در پايان گفت: از امروز جلسات فوق‌العاده دولت تشكيل شده است و ما به محض اينكه مجلس متن كليات بودجه را به دولت ابلاغ كند، اين آمادگي را داريم كه بلافاصله بخش دوم را تقديم مجلس كنيم. ما آماده و منتظر مجلس هستيم تا با همكاري هم پيش از ايام نوروز سند بودجه سال آينده را نهايي كنيم.

ارسال نظر