رييسي به عبدالملكي اختيار تام داد

۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۰۲:۰۶:۵۷
کد خبر: ۳۰۸۱۸۱

به موجب تصويب‌نامه هيات وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملكي، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان «نماينده ويژه رييس‌جمهور در امور اجرايي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي» تعيين شد.  متن تصويب‌نامه هيات وزيران به شرح زير است: هيات وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي و معاونت اجرايي رييس‌جمهور به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد؛ 
۱- آقاي حجت‌الله عبدالملكي به عنوان دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، با رعايت قوانين و مقررات و وظايف و صلاحيت‌هاي قانوني دستگاه‌ها به شرح زير به عنوان نماينده ويژه رييس‌جمهور در امور اجرايي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي تعيين مي‌شود: الف- نظارت بر سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين آنها، با سياست‌هاي كلان اقتصادي دولت. ب- هماهنگي و هم‌افزايي جهت تقويت عملكرد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي در سطح داخلي و بين‌المللي با تاكيد بر سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري. ج- پيشنهاد نصب و عزل اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به وزير امور اقتصادي و دارايي جهت ارايه به رييس‌جمهور. د- پيگيري و نظارت بر اجراي بند (ب) ماده (۶۵) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب ۱۳۹۵.
۲- تصميمات نماينده ويژه رييس‌جمهور در خصوص امور اجرايي فوق در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيات وزيران بوده و با رعايت ماده (۱۹) آيين‌نامه داخلي هيات دولت قابل صدور و لازم‌الاجرا است.

ارسال نظر