مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران: ۵ منطقه‌ بيشترين بافت فرسوده را دارند

وجود بيش از ۲۶۱ هزار پلاك فرسوده در پايتخت

۱۴۰۲/۱۲/۱۷ - ۰۱:۴۰:۳۱
کد خبر: ۳۰۸۱۵۹

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با تأكيد بر وجود بيش از ۲۶۱ هزار پلاك فرسوده در پايتخت، گفت: رويكرد ما نوسازي همين پلاك‌هاست تا از محل اين پلاك‌ها ظرفيت بسيار خوبي براي توليد مسكن ايجاد شود.

مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران با تأكيد بر وجود بيش از ۲۶۱ هزار پلاك فرسوده در پايتخت، گفت: رويكرد ما نوسازي همين پلاك‌هاست تا از محل اين پلاك‌ها ظرفيت بسيار خوبي براي توليد مسكن ايجاد شود. سيد مهدي هدايت در مورد توليد مسكن در پايتخت به سياست‌هاي شهرداري تهران و همسو كردن اين موضوع با بحث توليد مسكن و بازآفريني شهري اشاره كرد و افزود: اقدامات خوبي در بحث توليد مسكن، رفع موانع توليد مسكن در شهر تهران و نوسازي شهري در مسير اجرا صورت گرفته كه دولت براي اولين‌بار سياست‌هايش در موضوع بازآفريني و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و توليد مسكن با شهرداري تهران همسو شده و اين امر نويد اتفاقات خيلي خوب در شهر تهران است. وي در گفت‌وگو با ايسنا، عنوان كرد: سياست ما در موضوع توليد مسكن ايجاد محلات الگوي جديد است؛ در منطقه ۱۹ كار اجرايي يك محله الگوي جديد شروع شده كه طراحي اين محله الگو از طريق فراخوان عمومي انجام و يك طراحي خيلي خوب با محوريت مسجد با تأمين تمام خدمات مورد نياز و ساخت همزمان مسكن آغاز شده و در واقع در اين محلات رويكرد ما ايجاد محلات با هويت شهري، جدا كردن قلمروهاي عمومي و خصوصي و همچنين ايجاد خدمات هفتگانه، استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين ساخت و بحث مصرف انرژي است. به گفته مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران، اتفاقات خوبي در قالب ايجاد محلات الگو در پايتخت در حال اجراست كه اين محلات الگو در شهر تهران در محدوده‌هايي كه امكان اجراي محلات الگو باشد تكثير خواهد شد، ولي بيشترين تمركز ما در بافت‌هاي فرسوده است. هدايت به وجود بيش از ۲۶۱ هزار پلاك فرسوده در تهران اشاره كرد و ادامه داد: رويكرد ما نوسازي همين پلاك‌هاست تا از محل اين پلاك‌ها ظرفيت بسيار خوبي براي توليد مسكن ايجاد شود. در شهر تهران بيشتر ساخت و سازها را بخش خصوصي انجام مي‌دهد و اميدواريم بين دو تا ۳ سال عرضه بسيار خوبي در شهر تهران شروع شود. وي با تأكيد بر اينكه بايد مقاوم‌سازي بيشتر در محدوده بافت‌هاي تاريخي صورت مي‌گيرد كه براي اولين‌بار مصوبه آن در شوراي شهر طي هفته‌هاي گذشته تصويب شد، اظهار كرد: براساس اين مصوبه مي‌توانيم در محدوده‌هايي كه به علت تاريخي بودن امكان نوسازي نيست پروانه مرمت و مقاوم‌سازي را با ملاحظات ميراثي و نظر وزارت ميراث فرهنگي ارايه بدهيم.مديرعامل سازمان نوسازي شهر تهران گفت: عرضه مسكن‌هايي را كه از سال گذشته شروع كرده بوديم به ۳۰ درصد رسيده و ما ساز و كاري مثل دولت براي مسكن نداريم، به‌طوريكه حضور شهرداري تهران در موضوع مسكن بيشتر بحث رفع موانع توليد مسكن در شهر تهران، نوسازي بافت‌هاي فرسوده و افزايش عرضه مسكن استطاعت پذير است.

۵ منطقه‌ با بيشترين بافت فرسوده

هدايت ادامه داد: در مناطق ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۵ بيشترين محدوده‌هاي بافت‌هاي فرسوده قرار دارد؛ اما در محدوده‌هايي هم بصورت لكه‌اي بافت فرسوده داريم كه براي اين محدوده‌ها هم براي اولين‌بار طرح موضعي تهيه و ابلاغ شد تا در مسير نوسازي شهري قرار گيرند. وي در پايان همچنين به فرايند ايمن‌سازي در شهر تهران اشاره كرد و گفت: وقتي نوسازي اتفاق بيفتد تاب آوري را در شهر بيشتر مي‌كند، در بحث ايمن‌سازي ساختمان‌ها بخشي را پروژه‌اي ورود كرديم، در بخشي از محدوده‌ها هم به صورت طرح‌هاي موضوعي و موضعي ورود كرديم. نوسازي در شهر تهران نسبت به سال قبل بيشتر شده و انتظار داريم سال آينده سال خوبي در بحث نوسازي بافت‌هاي فرسوده باشد.

ارسال نظر