«تعادل» گزارش مي‌دهد

معضل ناترازي‌هاي زمستاني بر عهده صنايع!

۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰۱:۵۱:۵۸
کد خبر: ۳۰۷۹۶۲
معضل ناترازي‌هاي زمستاني بر عهده صنايع!

صنايع نقشي محوري در چشم‌انداز اقتصادي، محرك رشد، نوآوري و اشتغال دارند. با اين حال، موضوع عدم تعادل متناوب گاز در فصول سرد سال، چالش‌هاي مهمي را به همراه دارد كه مي‌تواند توليد صنعتي را مختل كند و منجر به خسارات مالي قابل توجهي شود. عدم سرمايه‌گذاري مناسب در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز طبيعي توسط صنايع يكي از عوامل موثر در اين قطعي‌هاي گاز است. 

گلناز پرتوي مهر

صنايع نقشي محوري در چشم‌انداز اقتصادي، محرك رشد، نوآوري و اشتغال دارند. با اين حال، موضوع عدم تعادل متناوب گاز در فصول سرد سال، چالش‌هاي مهمي را به همراه دارد كه مي‌تواند توليد صنعتي را مختل كند و منجر به خسارات مالي قابل توجهي شود. عدم سرمايه‌گذاري مناسب در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز طبيعي توسط صنايع يكي از عوامل موثر در اين قطعي‌هاي گاز است. 

به گزارش خبرنگار «تعادل»، زيرساخت تدارك ديده شده توسط دولت سيزدهم در جهت ذخيره‌سازي گاز صنايع، يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين راهكارهاي پيش‌روي صنايع در جهت جلوگيري از عدم‌النفع قطعي گاز و تداوم رشد خود و درآمدزايي بيشينه از طريق ذخيره گاز با قيمت پايين و فروش محصول با قيمت بالا است.
 اين موضوع مهم از ابتداي سال جاري به صنايع اعلام شده است و اگر صنايع نسبت به ايجاد مخازن ذخيره‌سازي گاز موردنياز خود اهمال كنند يا نسبت به اين اقدام ديرتر عمل كرده باشند؛ كليه ضررها و مشكلات مربوطه در قطعي گاز در زمستان نيز بر عهده خود صنايع است. زيرا راهكاري كاملا اقتصادي در اختيار صنايع قرار داده شده است تا علاوه بر تحقق رشد اقتصادي بيشينه، به يك سود بسيار بالا و جذاب در جهت اين سرمايه‌گذاري دست پيدا كنند.
مشاركت صنايع در ذخيره‌سازي گاز براي استفاده در فصول سرد سال مي‌تواند مزيت‌هاي بي‌شماري براي صنايع و كشور به صورت همزمان به دنبال داشته باشد. دولت ابتداي امسال آيين نامه ذخيره‌سازي گاز توسط صنايع را اعلام كرد. مشوق‌هايي در اين زمينه در نظر گرفته شده است. يكي از مشوق‌هاي مهم در زمينه تخفيف گازي بزرگ دولت به صنايع است. گاز تحويلي به صنايع در جهت ذخيره‌سازي گاز معادل تعرفه گاز طبيعي براي مصارف معمول آنها است. 
كمبود گاز مي‌تواند به‌طور قابل توجهي توليد صنعتي را مختل كند و رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد و منجر به خسارات مالي شود. دولت سيزدهم اهميت رسيدگي به اين موضوع را درك كرده و اقدامات پيشگيرانه‌اي را براي كاهش تأثير عدم تعادل گاز انجام داده است. هدف دولت با اجراي پروژه‌هاي ذخيره‌سازي و تشويق صنايع به ايجاد مخازن ذخيره‌سازي خود، بهينه‌سازي مصرف گاز، جبران عدم تعادل و تضمين عرضه پايدار در دوره‌هاي اوج تقاضا است. اين رويكرد نه تنها امنيت انرژي را افزايش مي‌دهد، بلكه از ثبات و رشد كلي بخش صنعت نيز حمايت مي‌كند.
سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز مزاياي اقتصادي مختلفي را به همراه دارد. اولاً، تامين مطمئن و مستمر گاز به صنايع را تضمين مي‌كند و آنها را قادر مي‌سازد تا به‌طور كارآمد عمل كنند و نيازهاي توليد را برآورده كنند. اين ثبات به رشد و رقابت‌پذيري بخش‌هاي صنعتي، جذب سرمايه‌گذاري بيشتر و توسعه اقتصادي كمك مي‌كند. در نتيجه، دولت شروع به اعطاي مشوق‌هاي جديد به صنايع براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز كرده است. اين انگيزه براي تشويق صنايع به افزايش ظرفيت ذخيره‌سازي گاز طراحي شده است. با اين حال، ذينفع نهايي اين همكاري و سرمايه‌گذاري خود صنايع هستند، زيرا به جلوگيري از توقف توليد در فصل زمستان به دليل كمبود گاز كمك مي‌كند.
در حالي كه كشورهاي اروپايي در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز پيشرفت قابل توجهي داشته‌اند، كشور ما در اين زمينه عقب مانده است. عليرغم مزاياي قابل توجه سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز، صنايع در اتخاذ اين رويكرد كند بوده‌اند. عدم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز توسط صنايع را مي‌توان به عنوان عامل اصلي توقف توليد در فصل زمستان به دليل كمبود گاز دانست. بدون زيرساخت مناسب ذخيره‌سازي گاز، قطع و اختلال گاز احتمالاً رخ مي‌دهد كه منجر به خسارات اقتصادي قابل توجهي مي‌شود. تخمين زده مي‌شود كه توقف توليد به دليل قطع گاز در زمستان مي‌تواند زيان اقتصادي تا 12 ميليارد دلار را براي صنايع به همراه داشته باشد.
براي صنايع ضروري است كه با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز، نقش خود را در رسيدگي به قطعي گاز تشخيص دهند. رهبران صنعت بايد بدانند كه عدم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز مي‌تواند پيامدهاي گسترده‌اي داشته باشد، نه تنها براي عمليات خود، بلكه براي اقتصاد گسترده‌تر. اين مسووليت بر عهده صنايع است تا با اتخاذ اقدامات پيشگيرانه براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز، امنيت و ثبات انرژي خود را تضمين كنند. در نتيجه، موضوع قطع گاز مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي قابل توجهي به خصوص براي بخش‌هاي صنعتي داشته باشد. اقدامات پيشگيرانه دولت براي تشويق سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز قابل ستايش است، اما صنايع نيز بايد مسووليت قطعي گاز خود را بر عهده بگيرند. سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز، مزاياي اقتصادي، از جمله عرضه قابل اعتماد و مستمر گاز را به همراه دارد كه براي عمليات صنعتي و رشد كلي اقتصادي حياتي است. عدم سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز توسط صنايع با وجود مشوق‌هاي فراوان دولت به صنايع مي‌تواند منجر به خسارات اقتصادي قابل توجهي به دليل توقف توليد در طول كمبود گاز در زمستان شود. براي صنايع ضروري است كه سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي گاز را براي كاهش خطر قطع گاز در آينده را در سال 1403 به‌طور ويژه دنبال كنند و تضمين تامين انرژي پايدار براي عمليات خود را با تكيه بر مشوق اعطايي دولت و بستر ايجاد شده در اولويت قرار دهند.

ارسال نظر