آمادگي ۲ استان براي عرضه پساب در بورس انرژي

۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۰۲:۴۶:۰۳
کد خبر: ۳۰۷۲۴۷

مسعود باقرزاده كريمي، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه شركت آب و فاضلاب كشور درباره آخرين اقدامات انجام شده براي ورود پساب‌ها به بورس اعلام كرد: اكنون هماهنگي‌هاي اوليه با بورس انرژي براي ورود پساب‌ها به اين بازار صورت گرفته است.

مسعود باقرزاده كريمي، مديركل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه شركت آب و فاضلاب كشور درباره آخرين اقدامات انجام شده براي ورود پساب‌ها به بورس اعلام كرد: اكنون هماهنگي‌هاي اوليه با بورس انرژي براي ورود پساب‌ها به اين بازار صورت گرفته است. وي اظهار داشت: طبق آخرين مذاكرات صورت گرفته، پروتكل‌هاي مربوطه تنظيم و موافقت اوليه با مجموعه بورس انرژي انجام شده است. باقرزاده كريمي خاطرنشان كرد: طبق پيگيري‌هاي صورت گرفته، اطلاعيه‌ عرضه پساب برخي استان‌ها تهيه شده و اين اقدام در مرحله‌اي قرار دارد كه پساب هر يك از استان‌ها مي‌تواند وارد بورس شود مديركل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه شركت آب و فاضلاب كشور اعلام كرد: اكنون ۲ استان آماده عرضه پساب در بورس هستند و به نظر مي‌رسد به زودي اقدامات مربوط به ورود آنها در بورس به مرحله اجرا برسد. وي با بيان اينكه عرضه پساب در بورس اقدامي مهمي است كه مي‌تواند مزاياي قابل توجهي به همراه داشته باشد، افزود: با بازچرخاندن آب، ظرفيت جديدي از منابع آبي به ويژه منابع آب پايدار براي صنايع ايجاد خواهد شد. باقرزاده كريمي اظهار داشت: اكنون صنعت، بخش زيادي از منابع آبي خود را از منابع آبي متعارف مانند آب‌هاي سطحي پشت سد يا آب‌هاي زيرزميني و چاه‌ها تامين مي‌كند كه از اين آب‌ها مي‌توان براي شرب استفاده كرد. مديركل دفتر برنامه‌ريزي و بودجه شركت آب و فاضلاب كشور افزود: برخي از صنايع مانند صنايع غذايي، دارويي و كشاورزي از امكان استفاده آب پساب برخوردار نيستند. وي اظهار داشت: با توجه به اينكه پساب‌ها تضمين‌كننده آب پايدار براي صنايع هستند، امكان استفاده صنايع از پساب به عنوان فرصتي بسيار مناسب تلقي مي‌شود كه در اختيار صنايع قرار مي‌گيرد. باقرزاده كريمي با تاكيد بر اينكه اين اقدام نه تنها براي صنايع مفيد است بلكه براي حمايت از منابع آبي با ارزش خواهند بود، گفت: با توجه به محدوديت منابع آبي و تغيير اقليم موجود، صنايع مي‌توانند از اين آب‌ها نهايت استفاده را داشته باشند.

ارسال نظر