كدام صندوق ETF بيشترين بازدهي سه ماهه را داشت؟

۱۴۰۲/۱۲/۰۳ - ۰۱:۳۸:۳۸
کد خبر: ۳۰۷۰۷۷

نبض بورس| حمدصادق ميرزايي كارشناس بازار سرمايه | در اين مطلب بازدهي صندوق‌هاي ETF را در بازه سه ماهه مورد بررسي قرار داديم. كدام صندوق‌هاي ETF  بيشترين بازدهي را داشتند؟ اولين صندوق ETF كه در بازه سه ماهه بيشترين بازدهي را داشته است، صندوق نهال مي‌باشد كه يك صندوق كالايي مبتني بر زعفران است. اين صندوق توانست در سه ماهه گذشته ۴۵ درصد بازدهي را براي خريداران خود داشته باشد.  

نبض بورس| حمدصادق ميرزايي كارشناس بازار سرمايه | در اين مطلب بازدهي صندوق‌هاي ETF را در بازه سه ماهه مورد بررسي قرار داديم. كدام صندوق‌هاي ETF  بيشترين بازدهي را داشتند؟ اولين صندوق ETF كه در بازه سه ماهه بيشترين بازدهي را داشته است، صندوق نهال مي‌باشد كه يك صندوق كالايي مبتني بر زعفران است. اين صندوق توانست در سه ماهه گذشته ۴۵ درصد بازدهي را براي خريداران خود داشته باشد.  موج كه يك صندوق سهامي اهرمي است با بازدهي ۲۶ درصدي در رتبه دوم قرار گرفته است.  صندوق گنج كه عمده فعاليت آن بر روي طلا با تمركز بر شمش است بازدهي ۲۵ درصدي را در سه ماهه داشته و رتبه سوم پربازده‌ترين صندوق ETF را به خود اختصاص داده است.  در رتبه چهارم صندوق گارانتي كه يك صندوق تضمين اصل سرمايه است، با بازدهي ۱۶ درصدي قرار دارد. 

ارسال نظر