كاهش حدود ۵۰ درصدي بارش‌هاي زمستانه

۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۰۱:۵۰:۱۰
کد خبر: ۳۰۴۸۲۹
كاهش حدود ۵۰ درصدي بارش‌هاي زمستانه

بر اساس آمار و داده‌هاي سازمان هواشناسي كشور در پي فعاليت سامانه بارشي در كشور طي هفت روز گذشته منتهي به ۲۴ دي، به‌طور ميانگين ۵.۵ ميليمتر بارندگي ثبت شد اين در حالي است كه اين ميزان در بلندمدت ۱۰.۴ ميليمتر بود بنابراين‌بارندگي‌ها در اين بازه زماني ۴۶.۶ درصد كاهش داشته است.

بر اساس آمار و داده‌هاي سازمان هواشناسي كشور در پي فعاليت سامانه بارشي در كشور طي هفت روز گذشته منتهي به ۲۴ دي، به‌طور ميانگين ۵.۵ ميليمتر بارندگي ثبت شد اين در حالي است كه اين ميزان در بلندمدت ۱۰.۴ ميليمتر بود بنابراين‌بارندگي‌ها در اين بازه زماني ۴۶.۶ درصد كاهش داشته است. به گزارش ايسنا، بر اساس داده‌هاي سازمان هواشناسي در پي فعاليت سامانه بارشي در كشور طي هفت روز گذشته منتهي به ۲۴ دي، به‌طور ميانگين ۵.۵ ميليمتر بارندگي ثبت شد اين در حالي است كه اين ميزان در بلندمدت ۱۰.۴ ميليمتر بود بنابراين‌بارندگي‌ها در اين بازه زماني ۴۶.۶ درصد كاهش داشته است. ميانگين بارش‌هاي ماه جاري ۱۱ ميليمتر ثبت شده اما ميانگين بارندگي‌هاي بلندمدت ۲۵.۹ ميليمتر است و اين ميزان بارندگي‌ها نشانگر كاهش ۵۷.۳ ميليمتري بارندگي‌ها نسبت به بلند مدت در همين بازه زماني است.

ارسال نظر