فقط ۷،۵ درصد ساختمان‌هاي ناايمن تهران ارزيابي شدند

۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۰۱:۱۸:۴۰
کد خبر: ۳۰۴۸۱۳

سرپرست مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اعلام اينكه 16 هزار ساختمان ناايمن در تهران وجود دارد، از پايان ارزيابي ۱۲۰۰ ساختمان ناايمن و ارسال نتايج ارزيابي‌ها به سازمان مديريت بحران و دادستاني تهران خبر داد. به گزارش تسنيم، محمدمهدي حيدري يادآور شد: مركز تحقيقات در همكاري با اداره كل راه و شهرسازي تهران، سازمان نظام مهندسي ساختمان و مديريت بحران شهرداري تهران، ارزيابي ساختمان‌هاي نا ايمن را شروع كرده است.

سرپرست مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اعلام اينكه 16 هزار ساختمان ناايمن در تهران وجود دارد، از پايان ارزيابي ۱۲۰۰ ساختمان ناايمن و ارسال نتايج ارزيابي‌ها به سازمان مديريت بحران و دادستاني تهران خبر داد. به گزارش تسنيم، محمدمهدي حيدري يادآور شد: مركز تحقيقات در همكاري با اداره كل راه و شهرسازي تهران، سازمان نظام مهندسي ساختمان و مديريت بحران شهرداري تهران، ارزيابي ساختمان‌هاي نا ايمن را شروع كرده است. وي ادامه داد: قرار است ارزيابي 16 هزار ساختمان ناايمن در پايتخت انجام شود كه تاكنون ارزيابي 1200 ساختمان ناايمن (7.5 درصد) انجام شده است. وي با بيان اينكه نتايج ارزيابي‌ها در چهار گروه به سازمان مديريت بحران و دادستاني استان تهران ارايه شده است، افزود: ارزيابي ساختمان‌هاي ناايمن موضوع مهمي است كه بر اساس جزو 5 بند ض ماده 14 قانون مديريت بحران انجام آن برعهده مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در همكاري با ديگر سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته است.

ارسال نظر