بازار چه پيامي را به سهامدار القا مي‌كند؟

۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۰۱:۱۶:۰۴
کد خبر: ۳۰۴۸۱۰

فرحناز جهانبخش، مربي توسعه اقتصاد فردي براي بورس نيوز نوشت: در علم اقتصاد به اين نكته اشاره شده است كه هيچ‌چيزي در بلندمدت باثبات نيست؛ چون تحت‌تأثير رفتار انسان‌ها، بازار‌ها تغيير مي‌كند؛ اما ماهيت‌هاي بازار‌ها داراي متغير‌هايي است كه بازار را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و چرخه‌هاي اقتصادي را شكل مي‌دهد و در كوتاه‌مدت نيز با در ثابت فرض‌كردن متغيرها، تأثير يك متغير را بر بازار را مي‌توان بررسي كرد.

فرحناز جهانبخش، مربي توسعه اقتصاد فردي براي بورس نيوز نوشت: در علم اقتصاد به اين نكته اشاره شده است كه هيچ‌چيزي در بلندمدت باثبات نيست؛ چون تحت‌تأثير رفتار انسان‌ها، بازار‌ها تغيير مي‌كند؛ اما ماهيت‌هاي بازار‌ها داراي متغير‌هايي است كه بازار را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و چرخه‌هاي اقتصادي را شكل مي‌دهد و در كوتاه‌مدت نيز با در ثابت فرض‌كردن متغيرها، تأثير يك متغير را بر بازار را مي‌توان بررسي كرد.بررسي ريسك‌هاي سيستماتيك و غيرسيستماتيك در هر بازاري به تصميم‌گيري سهام‌دار كمك مي‌كند. تأثير القاي حس بي‌اعتمادي بازار به مردم: انسان از بدو تولد براي بقا خود به امنيت نياز دارد تا بتواند در بستر امن مراحل شكوفايي را طي كند؛ اما آيا براي هميشه اينگونه است؟ در تئوري تحليل رفتار متقابل و بررسي ارتباط بين رفتار سهام‌دار و بازار بورس تحليل من اينگونه است كه عده‌اي از مردم بدون كسب دانش و مهارت تحليل و معامله‌گري وارد بازار مي‌شوند و بازار با ريسك‌هاي خود از آنان استقبال مي‌كند و بعد از مدتي اين دسته از مردم دچار حس بي‌اعتمادي شديد نسبت به بازار‌هاي مالي پيدا مي‌كنند؛ چون من كودك آنها ديگر به اينگونه روند‌هاي بازار اعتماد ندارد. 

ارسال نظر