رشد نرخ پتروشيمي‌ها محرك خريد بيشتر

۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۰۱:۱۴:۳۶
کد خبر: ۳۰۴۸۰۹

قيمت پايه محصولات پليمري و شيميايي براي عرضه در رينگ فيزيكي بورس كالاي ايران ظرف هفته آينده از روز دوشنبه 25 بهمن ماه تا روز يكشنبه اول بهمن، عمدتا افزايشي اعلام شد؛ البته قيمت پايه برخي گروه‌هاي كالايي نظير CRP در رينگ پليمرها و آمونياك و دي‌اتيلن گلايكول و زايلين مخلوط در رينگ شيمايي متاثر از عقبگرد بهاي اين محصولات در بازار جهاني كاهشي بود.

اكوايران| قيمت پايه محصولات پليمري و شيميايي براي عرضه در رينگ فيزيكي بورس كالاي ايران ظرف هفته آينده از روز دوشنبه 25 بهمن ماه تا روز يكشنبه اول بهمن، عمدتا افزايشي اعلام شد؛ البته قيمت پايه برخي گروه‌هاي كالايي نظير CRP در رينگ پليمرها و آمونياك و دي‌اتيلن گلايكول و زايلين مخلوط در رينگ شيمايي متاثر از عقبگرد بهاي اين محصولات در بازار جهاني كاهشي بود. 2 پارامتر اثرگذار بر قيمت پايه محصولات پتروشيمي يعني نرخ حواله ارز در بازار مبادله و بهاي فروش اين گروه‌هاي كالايي در بازار جهاني رشد داشت و هم‌افزايي اين دو سيگنال باعث شد تا قيمت‌هاي پايه براي هفته پاياني دي ماه با افزايش اعلام شوند.رشد قيمت‌هاي پايه مي‌تواند محرك خريد در رينگ فيزيكي باشد.در صورتي كه صنايع تكميلي احتمال استمرار رشد قيمت در ميان مدت را بدهند، آغاز رالي صعود قيمت محركي براي خريد بيشتر خواهد بود، بنابراين رينگ محصولات پتروشيمي در آخرين هفته از دي ماه با افزايش تمايل به خريد مواد اوليه از سوي صنايع تكميلي مواجه مي‌شود.با اين وجود كاهش سهميه خريد صنايع به دليل قرارگيري در هفته پاياني ماه مي‌تواند تبديل به مانعي جدي در مقابل رشد تقاضا در ميانه افزايش انتظارات تورمي باشد. نرخ ارز معيار در تعيين قيمت‌هاي پايه برابر بهاي حواله ارز در بازار مبادله و براي هفته جاري برابر 39 هزار و 528 تومان در نظر گرفته شد؛ ظرف نيمه شهريور ماه كه اين نرخ ارز به عنوان مبناي تعيين قيمت پايه تعيين شد، حواله ارز در محدوده 37 هزار و 500 تومان معامله مي‌شد، بنابراين ظرف بازه زماني 4 ماهه نرخ تسعير ارز در تعيين قيمت‌هاي پايه رشدي 5.3 درصدي داشت.اين افزايش مستمر اما آهسته كه به نظر مي‌رسد ادامه‌دار باشد محرك رشد قيمت‌هاي پايه در ميان مدت است.

ارسال نظر