فلر به پايان عمر خود نزديك شد

۱۴۰۲/۱۰/۲۷ - ۰۰:۵۰:۱۱
کد خبر: ۳۰۴۸۰۳

طبق برنامه‌ريزي دولت سيزدهم تا پايان سال ۱۴۰۳ كل گازهاي مشعل جمع‌آوري خواهند شد و تاكنون نيز اين پروژه ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

طبق برنامه‌ريزي دولت سيزدهم تا پايان سال ۱۴۰۳ كل گازهاي مشعل جمع‌آوري خواهند شد و تاكنون نيز اين پروژه ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. به‌گزارش ايسنا، هرچند نمي‌توان سوزاندن گازهاي مشعل را به صفر رساند زيرا فرآيندهاي پالايشگاهي و پتروشيمي بر اساس استانداردهاي موجود به‌گونه‌اي است كه مشعل همچون سوپاپ اطمينان عمل مي‌كند و اگر گاز مشعل خارج نشود، انفجار رخ مي‌دهد، بنابراين بعضي از فرآيندها به‌طور طبيعي گاز مشعل دارند. البته برخي فرآيندها كه به‌طور مداوم گاز مشعل دارند، بايد مديريت شوند. اين گازها به دو دسته كلي تقسيم مي‌شوند؛ گازهاي همراه نفت و گازهاي پالايشگاه‌هاي گازي، در دسته اول ما از گازهاي همراه نفت صحبت مي‌كنيم كه براي آنها در يك سال و نيم گذشته اقدام‌هاي خوبي انجام شده است و پروژه‌هاي گذشته نيز شتاب گرفته‌اند. آنطور كه اعلام شده طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه، ۷۰ درصد پيشرفت فيزيكي دارند، كارخانه گاز و گاز مايع ۳۲۰۰ (پالايشگاه گاز هويزه خليج فارس)، پالايشگاه بيدبلند خليج فارس از طرح‌هاي به بهره‌برداري رسيده براي تحقق اين هدف به شمار مي‌آيند و كارخانه گاز و گاز مايع ۳۱۰۰ (دهلران) هم براي اين منظور در حال تكميل است، در مجموع ۵ ميليارد دلار پروژه براي جمع‌آوري گازهاي همراه تعريف شده است و تا پايان سال ۱۴۰۴ كل گازهاي مشعل جمع‌آوري خواهند شد كه درآمد ۲ ميليارد دلاري براي كشور به همراه دارد. براي جمع‌آوري همه گازهاي همراه و مشعل ظرفيت جمع‌آوري و فرآورش گازهاي همراه و مشعل حدود ۲ ميليارد فوت‌مكعب معادل ۵۷ ميليون مترمكعب در روز در قالب ۵ طرح بلندمدت و ۱۴ مزايده فروش برنامه‌ريزي شده است. سال ۱۴۰۱ به‌طور ميانگين روزانه حدود ۱۱۳.۶ ميليون مترمكعب گاز همراه نفت توليد شد كه از اين مقدار حدود ۶۵ درصد آن معادل ۷۴.۶ ميليون مترمكعب در روز به‌وسيله ايستگاه‌هاي تقويت فشار گاز و كارخانه‌هاي موجود جمع‌آوري شد، حدود ۵ درصد معادل ۵ ميليون مترمكعب در روز با راه‌اندازي پروژه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت جمع‌آوري شد.  ارسال به مشعل حدود ۳۰ درصد كل گازهاي توليدي معادل ۳۴ ميليون مترمكعب در روز بود كه تا پايان سال ۱۴۰۴ اين مقدار نيز جمع‌آوري خواهد شد. طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي مشعل در دو بخش اصلي به‌صورت طرح‌هاي بلندمدت و طرح‌هاي كوتاه‌مدت برنامه‌ريزي و در حال اجراست، طرح‌هاي بلندمدت (احداث كارخانه‌هاي گاز و گاز مايع و ايستگاه‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه و مشعل) طبق برنامه‌ريزي و اقدام‌هاي انجام‌شده، اين طرح‌ها تا پايان سال ۱۴۰۴ با تكميل ظرفيت به بهره‌برداري كامل خواهند رسيد.  فاز نخست كارخانه گاز و گاز مايع ۳۲۰۰ در حوزه جغرافيايي غرب كارون به بهره‌برداري رسيد، براي تأمين خوراك كارخانه يادشده پروژه خط لوله انتقال گازهاي مازاد دارخوين و ايستگاه جمع‌آوري گازهاي واحد غرب كارون نيز با حجم تقريبي ۱۰۰ ميليون فوت‌مكعب در روز در مرحله اول و به مبلغ ۷۲ ميليون يورو به‌صورت بيع متقابل به هلدينگ خليج فارس واگذار شده است. كارخانه گاز و گاز مايع ۳۱۰۰ با ظرفيت ۲۴۰ ميليون فوت‌مكعب در روز در حوزه جغرافيايي دهلران، دزفول شمالي كه هم‌اكنون ۸۵.۳۸ درصد پيشرفت داشته است و تا پايان امسال به بهره‌برداري كامل خواهد رسيد. براي تأمين پايدار خوراك كارخانه گاز و گاز مايع ۳۱۰۰ پروژه احداث ايستگاه تقويت فشار گاز دهلران به ظرفيت ۸۵ ميليون فوت‌مكعب در روز و مبلغ ۱۲۸ ميليون يورو و خط لوله دهلران به مبلغ ۸۵ ميليون يورو به سرمايه‌گذار واگذار شده كه تا پايان امسال به بهره‌برداري خواهند رسيد، همچنين پروژه تكميل ايستگاه تقويت فشار گاز چشمه‌خوش و پايدار غرب نيز به‌صورت EPCF و با مبلغ ۵۳ ميليون يورو به سرمايه‌گذار واگذار شده است.  كارخانه گاز و گاز مايع خارك، با ظرفيت ۳۰۰ ميليون فوت‌مكعب در روز در حوزه جغرافيايي جزيره خارك هم‌اكنون ۶۷.۱ درصد پيشرفت دارد و تا پايان سال ۱۴۰۴ راه‌اندازي كامل خواهد شد. طرح جمع‌آوري گازهاي مشعل در شرق كارون در حوزه جغرافيايي آغاجاري، گچساران با ظرفيت ۵۹۳ ميليون فوت‌مكعب در روز و مارون با ظرفيت ۲۴۹ ميليون فوت‌مكعب در روز در قالب دو قرارداد با هلدينگ خليج فارس و پتروشيمي مارون تا پايان سال ۱۴۰۴ راه‌اندازي خواهد شد. جواد اوجي - وزير نفت نيز در اين رابطه اظهار كرد: كار خوبي در دولت براي گازهاي مشعل مربوط به ميادين نفتي غرب و شرق كارون انجام شده است. گازهاي مشعل ميادين نفتي غرب كارون جمع شد. جمع‌آوري گازهاي مشعل ميادين شرق كارون هم در اين دولت پيگيري مي‌شود و تا پايان امسال ۲۱ مشعل از ۵۲ مشعل موجود جمع‌آوري خواهد شد. وي افزود: اين مشعل‌ها به پالايشگاه گاز بيدبلند خليج فارس مي‌آيند و با جمع‌آوري كامل اين مشاغل گازي كه معادل يك فاز پارس جنوبي است يعني نزديك ۲۰ ميليون مترمكعب به حجم گاز كشور اضافه مي‌شود. وزير نفت ادامه داد: در پالايشگاه گاز بيدبلند اين گازهاي سمي و آلوده ولي غني فرآوري مي‌شود و اتان آن به پتروشيمي‌ها ارسال مي‌شود. جمع‌آوري اين مشعل‌هاي گازي تذكر رهبري و تاكيد رييس‌جمهوري بوده است كه در دولت قبل براي آن اقدامات اساسي انجام نشده اما تا پايان اين دولت اين مشعل‌هاي گازي را جمع‌آوري خواهيم كرد. جمع‌آوري گازهاي مشعل ضمن منافع مستقيم اقتصادي داراي منافع غيرمستقيم زيادي همچون كاهش آلودگي‌هاي محيط زيستي است و در برنامه ششم توسعه نيز تأكيد ويژه‌اي به جمع‌آوري اين گازها شده، وزارت نفت با جديت و سرعت بيشتري در اين مسير گام برمي‌دارد.

ارسال نظر