اعمال محدوديت در دريافت خدمات بانكي براي قمار

۱۴۰۲/۱۰/۲۶ - ۰۱:۱۸:۳۰
کد خبر: ۳۰۴۷۵۴

معاون بانك مركزي از شناسايي بيش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اينترنتي مرتبط با قمارخانه‌داران و تشكيل پرونده قضايي براي صاحبان آنها و همچنين شناسايي بيش از ۷۲ هزار كارت اجاره‌اي در شبكه بانكي و اعمال محدوديت در دريافت خدمات بانكي در راستاي مقابله با قمار و شرط‌بندي در فضاي مجازي خبر داد.

معاون بانك مركزي از شناسايي بيش از ۲۰ هزار درگاه پرداخت اينترنتي مرتبط با قمارخانه‌داران و تشكيل پرونده قضايي براي صاحبان آنها و همچنين شناسايي بيش از ۷۲ هزار كارت اجاره‌اي در شبكه بانكي و اعمال محدوديت در دريافت خدمات بانكي در راستاي مقابله با قمار و شرط‌بندي در فضاي مجازي خبر داد. مهران محرميان با اشاره به اينكه مبارزه با پديده قمار و شرط‌بندي سايبري، موضوعي چندوجهي است و برخورد موثر با اين جرم و محدودسازي عاملان آن نيازمند اقدام در ابعاد مختلف انتظامي، قضايي، فرهنگي، اجتماعي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و البته خدمات بانكي و پرداخت است، تاكيد كرد: پديده مجرمانه قمار و شرط‌بندي در كشور داراي اكوسيستم پيچيده‌اي است كه نبايد آن را صرفاً رفتاري شخصي و متكي به افراد مجرم دانست. لذا بانك مركزي با بررسي‌و تحقيقات عميق و گسترده، در گام نخست بازيگران اين حوزه را از منظر عمليات بانكي و مبادلات مالي در سه شاخه شامل سرشاخه‌هاي اصلي، قمارخانه داران و نيز قماربازان شناسايي و دسته‌بندي نمود. محرميان افزود: بررسي مدل فرآيندي قمار و شرط‌بندي در فضاي مجازي نشان مي‌دهد براي مقابله با اين پديده نيازمند اقدامات همه‌جانبه و فرادستگاهي در كشور هستيم تا بتوانيم به‌صورت هماهنگ و فرآيندي با پديده قمار و شرط‌بندي در فضاي مجازي مقابله كنيم. بر اين اساس، كارگروهي با همكاري دادستاني كل كشور، مركز ملي فضاي مجازي، دادسراهاي ناحيه ۳۸ و ۳۲ تهران تشكيل شده و اقدامات قابل توجهي نيز در دستور كار بوده كه خوشبختانه نتايج موثري حاصل گرديده است؛ كه البته براي اثربخشي بيشتر اين اقدامات، نيازمند هماهنگي لازم و دقيق بين دستگاه‌ها و نهادهاي مسوول هستيم. 

ارسال نظر