افزايش محدوديت‌ها براي كارگزاران متخلف

۱۴۰۲/۱۰/۲۵ - ۰۱:۴۳:۰۷
کد خبر: ۳۰۴۶۶۱

نويد خالقي، رييس اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با علت تمديد نشدن مجوزهاي فعاليت برخي از كارگزاري‌ها، گفت: مطابق دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و فعاليت كارگزاري، شركت‌هاي كارگزاري تا تاريخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ مي‌بايست سرمايه خود را به ۱۰۰ ميليارد تومان افزايش مي‌دادند كه تاكنون بخش عمده‌اي از كارگزاران اين اقدام را انجام داده‌اند.

سنا| نويد خالقي، رييس اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با علت تمديد نشدن مجوزهاي فعاليت برخي از كارگزاري‌ها، گفت: مطابق دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و فعاليت كارگزاري، شركت‌هاي كارگزاري تا تاريخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ مي‌بايست سرمايه خود را به ۱۰۰ ميليارد تومان افزايش مي‌دادند كه تاكنون بخش عمده‌اي از كارگزاران اين اقدام را انجام داده‌اند. وي با اشاره به اينكه ۱۵ شركت كارگزاري بنا به شرايط موجود نتوانستند الزامات دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري را مبني بر افزايش سرمايه به مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان را اجرايي كنند، توضيح داد: در همين راستا سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق مصوبه هيات‌مديره براي اين كارگزاري‌ها محدوديت‌هاي عملكردي را در حوزه‌هاي (توسعه‌اي، جذب مشتري جديد، ممنوعيت اخذ ايستگاه معاملاتي جديد و...) اعمال كرده است. رييس اداره امور كارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با لغو محدوديت‌هاي اعمال شده نسبت به كارگزاري‌ها، نيز تاكيد كرد: در صورتي كه كارگزاري‌هاي مذكور شرايط خود را با الزامات دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري از جمله احراز حداقل ۱۰۰ ميليارد تومان سرمايه تطبيق دهند، محدوديت‌ها متوقف و امكان تمديد مجوزهاي آنها نيز فراهم مي‌شود.همچنين در حال‌حاضر نيز تعدادي از اين كارگزاري‌ها در مرحله ثبت افزايش سرمايه هستند. خالقي در پايان بيان كرد: درصورتي كه كارگزاران مذكور شرايط دستورالعمل‌هاي سازمان را احراز نكنند، محدوديت‌هاي بيشتري براي آنها اعمال خواهد شد و ضريب حد اعتباري آنها به مرور كاهش مي‌يابد.

ارسال نظر