ابوترابي: نيازمند يك مديريت واحد در حوزه سايبري هستيم

۱۴۰۲/۱۰/۲۴ - ۰۱:۴۶:۵۹
کد خبر: ۳۰۴۵۹۰

يك عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: كشور نيازمند يك مديريت واحد در حوزه صيانت از داده‌ها و مقابله با حملات سايبري بوده و از نگاه بنده بايد مانند ساير كشورهاي دنيا به سمت نظامي‌ها براي ايفاي اين مديريت واحد برويم. ابوالفضل ابوترابي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به ضرورت صيانت از اطلاعات ايرانيان در برابر حملات سايبري، بيان كرد: در حوزه داده‌ها و اطلاعات ما امروز با جنگي تحت عنوان جنگ سايبري مواجه هستيم. امروز داده‌ها فوق‌العاده مهم است.

يك عضو كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: كشور نيازمند يك مديريت واحد در حوزه صيانت از داده‌ها و مقابله با حملات سايبري بوده و از نگاه بنده بايد مانند ساير كشورهاي دنيا به سمت نظامي‌ها براي ايفاي اين مديريت واحد برويم. ابوالفضل ابوترابي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به ضرورت صيانت از اطلاعات ايرانيان در برابر حملات سايبري، بيان كرد: در حوزه داده‌ها و اطلاعات ما امروز با جنگي تحت عنوان جنگ سايبري مواجه هستيم. امروز داده‌ها فوق‌العاده مهم است. اختلال و هك داده‌ها نيز موضوع بسيار مهمي به شمار مي‌رود. اين جنگ خيلي واقعي و خطرناك است كه متاسفانه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. وي در ادامه اظهار كرد: صيانت از داده‌ها و حساب‌هاي مردم بسيار مهم است. نمونه اين جنگ را در هك سامانه‌هاي سوخت مشاهده كرديم. اگر خدايي نكرده اين جنگ به هك حساب‌هاي بانكي يا هك سيستم انتخابات تعميم داده شود بسيار تاثير منفي برجاي خواهد گذاشت. اين جنگ مي‌تواند در روند زندگي مردم و حتي در توليد نيز اثر منفي برجاي بگذارد. نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما بايد حفاظت و صيانت از داده‌ها و اطلاعات افراد را خيلي جدي بگيريم. متاسفانه ما اكنون در اين حوزه سه سازمان موازي داريم كه اقدامات موازي اين سه دستگاه در روند مديريت اين حوزه اختلال ايجاد كرده است. ما نيازمند يك مديريت واحد در حوزه صيانت از داده‌ها و مقابله با حملات سايبري هستيم. 

ارسال نظر