چگونه شناسه يكتا بگيريم؟

۱۴۰۲/۱۰/۲۳ - ۰۲:۱۱:۲۳
کد خبر: ۳۰۴۵۱۲

معاون مركز ملي بهبود محيط كسب و كار گفت: با هوشمندشدن خدمات دولت، معيار شناسايي هر كاسب يا توليدكننده كالا و خدمات، بدون مجوز الكترونيك يا شناسه يكتا، دچار مشكل خواهند شد.

معاون مركز ملي بهبود محيط كسب و كار گفت: با هوشمندشدن خدمات دولت، معيار شناسايي هر كاسب يا توليدكننده كالا و خدمات، بدون مجوز الكترونيك يا شناسه يكتا، دچار مشكل خواهند شد.
محمدرضا حاجي جعفري معاون مركز ملي بهبود محيط كسب و كار در نشست هم انديشي با فعالان حوزه كشاورزي اظهار كرد: طبق ماده ۷ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بايد توسعه كسب و كار تسهيل شود كه يكي از مصاديق آن صدور الكترونيكي مجوز است. وي با بيان اينكه قانون گذار به تسهيل صدور مجوز الكترونيكي تاكيد كرده است، تصريح كرد: يكي از بخش‌هايي كه در حوزه كشاورزي براي صدور مجوز دچار چالش است به سازمان دامپزشكي مرتبط است. حاجي جعفري خاطرنشان كرد: تداخل جرائم بهداشتي از جمله دلايل عدم صدور مجوز از سوي سازمان دامپزشكي است در حالي كه در جهان چنين پارامتري براي صدور مجوز فعاليت‌ها وجود ندارد. وي با تاكيد براينكه وزارت جهادكشاورزي بايد شرايط كاربرگ را رعايت كند، گفت: تلاش داريم صدور الكترونيكي مجوز و تبديل آن به شناسه بدون استفاده از ابزارهاي نظارتي و حاكميتي انجام شود. رييس مركز ملي بهبود محيط كسب و كار گفت: به حكم قانون تسهيل صدور مجوزها تاپايان امسال همه مجوزهاي كاغذي بايد الكترونيك شوند و تمهيدات فني اين عمليات بزرگ ملي فراهم شده است. سياح در نشست هم‌انديشي با فعالان حوزه كشاورزي با بيان اين مطلب اظهار كرد: مهم‌ترين ماموريت ما ايجاد رشد اقتصادي است و در عصر پسانفت، سرمايه‌گذاري براي رشد اقتصادي به عهده بخش خصوصي است و ما بايد هر كاري لازم است انجام دهيم تا راه سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات، هموار شود. وي ادامه داد: صدور الكترونيكي مجوز يكي از بسترهاي تسهيل ورود بخش خصوصي براي توسعه و رشد اقتصادي با ايجاد كسب و كارهاي جديد است. سياح با تاكيد بر ضرورت تسهيل اخذ مجوزهاي كسب و كار گفت: در حال حاضر ۸۲ درگاه تخصصي به درگاه ملي مجوزها متصل هستند و ۴۲ استعلام تخصصي در درگاه ملي مجوزها انجام مي‌شود. رييس مركز ملي مجوزها افزود: اخذ استعلام در درگاه ملي مجوزها براي مجوزهاي تخصصي انجام مي‌شود. سياح با اشاره به صدور الكترونيكي مجوزها و ضرورت تسهيل فضاي كسب و كار اظهار كرد: هيچ دستگاه تخصصي اجازه دريافت شرط و مدرك اضافه از متقاضي براي صدور مجوز ندارد. رييس مركز ملي كسب و كار با تاكيد بر اهميت آشنايي مردم با حقوق خود جهت اخذ مجوز كسب و كار تصريح كرد: اگر متقاضي تمام شرايط اخذ مجوز را داشته باشد بايد دستگاه تخصصي آن را صادر كند در غير اين صورت مجوز از سوي درگاه ملي مجوزها صادر مي‌شود. سياح با بيان اينكه در فرآيند صدور مجوز بايد حق مردم و تكاليف حاكميتي روشن باشد، خاطرنشان كرد: تمامي مجوزهاي كاغذي بايد تبديل به شناسه يكتا شود و ماموران حاكميتي حق ندارد از صاحبان كسب و كار مجوز كاغذي بگيرد بلكه نظارت و بررسي‌ها بايد برمبناي شناسه يكتا انجام شود. سياح با بيان اينكه شعار ما براي صدور و تمديد مجوزها«بدون حضور، بدون كاغذ» است، گفت: تمامي شناسه‌هاي كاغذي بايد تا پايان سال به شناسه يكتا تبديل شود. تبديل شناسه با داشتن كد ملي، كد پستي، شماره تلفن و كدپروانه كسب در كمتر از دو دقيقه انجام مي‌شود.

ارسال نظر