فرار مالياتي ۵۰۰ ميليارد توماني يك توليدكننده معروف فرآورده‌هاي گوشتي

۱۴۰۲/۱۰/۲۱ - ۰۲:۱۱:۰۵
کد خبر: ۳۰۴۴۱۵

يك شركت معروف فعال در زمينه فرآورده‌هاي گوشتي در استان البرز بين سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان فرار مالياتي داشته است. به گزارش ايسنا، اداره كل امور مالياتي استان البرز از شناسايي يك فرار مالياتي بزرگ به ارزش ۵۰۰ ميليارد تومان خبر داد.

يك شركت معروف فعال در زمينه فرآورده‌هاي گوشتي در استان البرز بين سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان فرار مالياتي داشته است. به گزارش ايسنا، اداره كل امور مالياتي استان البرز از شناسايي يك فرار مالياتي بزرگ به ارزش ۵۰۰ ميليارد تومان خبر داد. در اعلاميه اين اداره آمده است: با عنايت به گزارش مردمي واصله و بررسي‌هاي انجام شده درخصوص فرار مالياتي يك شركت معروف فعال در زمينه فرآورده‌هاي گوشتي، اداره كل ياد شده مورخ 24/08/1402 اقدام به اجراي بازرسي مالياتي موضوع ماده ۱۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم به‌همراه ضابط نيروي انتظامي از دو محل متعلق به شركت مي‌نمايد. با استفاده از مدارك به دست آمده و فايل‌هاي پشتيبان استخراج شده از نرم‌افزار مالي مورد استفاده شركت، صورت‌هاي مالي واقعي به‌انضمام جزييات مربوطه به دست آمده كه به تأييد شركت نيز رسيده است. نتايج حاصله منجر به شناسايي فرار مالياتي بالغ بر مبلغ ۵۰۰ ميليارد تومان، شامل اصل ماليات و جرايم سنوات ۱۳۹۷ لغايت ۱۴۰۱ گرديد. بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان امور مالياتي، فاصله اجرا تا مرحله رسيدگي و مطالبه تنها ۳۸ روز به طول انجاميده است.

ارسال نظر