استفاده از معلم آقا در دبيرستان‌هاي دخترانه نيازمند مجوز

۱۴۰۲/۱۰/۲۰ - ۰۲:۰۱:۱۲
کد خبر: ۳۰۴۳۴۷
استفاده از معلم آقا در دبيرستان‌هاي دخترانه  نيازمند مجوز

بنابر اعلام معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي، استفاده از معلم آقا براي مدارس دخترانه فقط براي پايه دوازدهم و آن هم با كسب مجوز و در صورت شرايط خاص امكان پذير است.

بنابر اعلام معاون وزير آموزش و پرورش و رييس سازمان مدارس و مراكز غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي، استفاده از معلم آقا براي مدارس دخترانه فقط براي پايه دوازدهم و آن هم با كسب مجوز و در صورت شرايط خاص امكان پذير است. احمدمحمودزاده در گفت‌وگو با ايسنا، درباره شرايط تدريس معلم آقا در مدارس دخترانه، توضيح داد: جنسيت مدير و معلمان در مدارس متوسطه بايد متناسب با جنسيت مدرسه باشد، يعني مدير، معاون و معلمان مدرسه پسرانه در دوره متوسطه بايد مرد و مدير، معاون و معلمان مدرسه دخترانه در دوره متوسطه بايد زن باشند. وي در عين حال تاكيد كرد: مگر در موارد خاص و آن هم در پايه دوازدهم با كسب مجوز مي‌توان از دبير آقا براي مدرسه دخترانه و دبير خانم براي مدرسه پسرانه استفاده كرد. در اين موضوع فرقي بين مدارس دولتي و غيردولتي نيست. معاون وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه در خصوص مدارس ابتدايي، معلمان آقا مي‌توانند در مدارس دخترانه و معلمان خانم مي‌توانند در مدارس پسرانه تدريس كنند، توضیح داد: اين موضوع بين مدارس دولتي و غير دولتي مشترك است. تنها تفاوت در خصوص جنسيت مدير بود. آيين نامه‌ها مشخص كرده بودند كه در مدارس دولتي ابتدايي در صورتي كه اغلب معلمان خانم هستند، مدير مدرسه هم يك خانم باشد اما قانون مدارس غيردولتي در اين موضوع «سكوت» كرده بود. رييس سازمان مدارس و مراكز غير دولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي افزود: از آنجا كه مدارس غير دولتي در راستاي كمك به مدارس دولتي ايجاد شدند در برخي از مسائل محدوديت‌هاي بيشتري در قياس با مدارس دولتي دارند كه يكي از اين محدوديت‌ها اين بود كه تاكنون در ضوابط و آيين نامه‌ها مشخص نبود كه آيا مدير مدرسه پسرانه در دوره ابتدايي كه اغلب معلمان آن زنان هستند مي‌تواند يك زن باشد يا خير. قانون مدارس غير دولتي در اين زمينه سكوت كرده بود و شرايط مشخص نبود. محمودزاده ادامه داد: تا پيش از اين مدير مدارس پسرانه ابتدايي غيردولتي آقا و مدير مدارس ابتدايي غيردولتي دخترانه خانم بود. مجلس در ذيل اصلاح موادي از قانون مدارس غيردولتي اين مورد را اصلاح كرد و از حالا به بعد در مدارس ابتدايي پسرانه كه اغلب معلمان خانم هستند، مدير مدرسه مي‌تواند يك زن باشد.

ارسال نظر