نايب‌رييس انجمن صنف برنج‌فروشان مازندران پاسخ مي‌دهد

چه كسي بازار«برنج» را بهم ريخت؟

۱۴۰۲/۱۰/۰۷ - ۰۱:۲۷:۱۷
کد خبر: ۳۰۳۴۸۷

نايب‌رييس انجمن صنف برنج‌فروشان مازندران گفت: افزايش قيمت بي‌رويه برنج در ۲ سال گذشته را مي‌توان به عملكرد اين برند خاص نسبت داد؛ اين برند نظم بازار را برهم زد اما دولت براي تنظيم بازار باز دست به دامان اين برند شد

نايب‌رييس انجمن صنف برنج‌فروشان مازندران گفت: افزايش قيمت بي‌رويه برنج در ۲ سال گذشته را مي‌توان به عملكرد اين برند خاص نسبت داد؛ اين برند نظم بازار را برهم زد اما دولت براي تنظيم بازار باز دست به دامان اين برند شد. حسن تقي‌زاده از ادامه‌ ركود در بازار برنج داخلي خبر داد و افزود: بهمن سال گذشته ركود در بازار برنج داخلي آغاز شد و تا به امروز نيز اين روند ادامه دارد. وي با انتقاد از ميزان واردات برنج خارجي در سال گذشته، توضيح داد: سالانه براي تنظيم بازار به حداقل يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجي نياز است، اما بنا به آماري كه به دست ما رسيده است سال گذشته يك ميليون ۸۰۰ تا ۲ ميليون تن برنج خارجي وارد كشور شده كه اين حجم به تبع بيش از نياز بازار بود. اين فعال حوزه كشاورزي با تاكيد بر كاهش مصرف برنج از سوي خانوارها، به راه امروز گفت: برنج توليدي سال زراعي ۱۴۰۲ در دست كشاورزان مانده و چنين ركودي در بازار برنج سابقه نداشته است. تقي‌زاده با ابراز ناآگاهي از چرايي شرايط پيش آمده، بيان كرد: درست است كه حجم واردات بيش از نياز بود، اما نمي‌توان ركود بازار برنج داخلي را به افزايش واردات نسبت داد؛ هچنين سطح زير كشت نيز افزايش چشمگيري پيدا نكرد. وي با اشاره به نصف شدن قيمت برنج داخلي، تصريح كرد: قيمت برنج ايراني نسبت به ۲ سال گذشته كاهش چشمگيري كرد. قيمت برنج داخلي ۲ سال پيش به كيلويي ۱۶۰ هزار تومان هم رسيد، اما هم‌اكنون در شهرهاي شمالي قيمت برنج طارم به كيلويي ۶۵ هزار تومان رسيده است در اين شرايط باز هم ركود در اين بازار حاكم است. به گفته وي؛ به نظر مي‌رسد، شرايط اقتصادي مردم يكي از دلايل تشديدكننده ركود در بازار برنج باشد. سرانه مصرف برنج خانوارها كاهش قابل توجهي كرده و شايد بتوان گفت كه ميزان مصرف نصف شده است. نايب رييس انجمن صنف برنج‌فروشان مازندران، با تاكيد بر اينكه در بازار برنج يك جريان مافيايي و تاثيرگذار وجود دارد، گفت: روال تجارت اينگونه است كه بعد از ثبت سفارش و آمدن كالا در گمرك و در زمان ترخيص، ارز تخصيص داده ‌شود؛ اين در حالي است كه يك برند خاص قبل از اين مراحل ارز را بانك مركزي دريافت مي‌كند و طبق شنيده‌ها فقط همين برند ۹۰۰ تا يك ميليون تن برنج خارجي وارد كرد. وي ادامه داد: افزايش قيمت بي‌رويه برنج در ۲ سال گذشته را مي‌توان به عملكرد اين برند خاص نسبت داد؛ اين برند نظم بازار را برهم زد، اما دولت براي تنظيم بازار باز دست به دامان اين برند شد.

   رد پاي فساد اين‌بار در بازار برنج

بنابر خبرهاي رسيده به سايت راه امروز، يك برند خاص، ۷۰۰ ميليون دلار ارز ترجيحي و ۷۰۰ ميليارد تومان به بهانه خريد ماشين‌آلات و تجهيزات به صورت رانت با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي دولت رييسي دريافت كرده است. اين برند با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي و سناريو‌سازي موجب كاهش قيمت ۳۰ هزارتوماني برنج در زمان خريد از كشاورزان شدند و برنج را با قيمت كمتر از كشاورزان خريداري كردند؛ بعد از يك ماه با دستور محرمانه وزارت صمت وجهادكشاورزي به فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي دستور خريد با قيمت بالاتر از اين برند صادر شد. صاحب اين برند با معامله صوري ۱۰۰ هزارتن برنج با ۳۰ هزارتومان زير قيمت بازار، از طرف دولت رييسي مجوز ۲۰۰ هزارتن واردات برنج با ارز دولتي دريافت كرد و اينگونه ۷۰۰ ميليون دلار فساد برنج اتفاق افتاده كه بخشي كوچكي از اين فساد است، همچنين ۷۰۰ ميليارد تومان براي واردات تجهيزات و ماشين‌آلات دريافت شد كه فقط ۱۴۰ ميليارد خرج كردند و بقيه پول در جيب صاحب اين برند رفت. گفته مي‌شود، هدف از اينكار ضربه به ديگر برندهاي برنج در بخش خصوصي حقيقي است.

ارسال نظر