پاسخ وزارت جهادكشاورزي به گزارش «تعادل»

۱۴۰۲/۱۰/۰۶ - ۰۰:۰۱:۱۵
کد خبر: ۳۰۳۴۱۸

سردبير محترم روزنامه تعادل با سلام و احترام نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ ١٩/٠٩/١٤٠٢ كدخبر ٣٠٢٩٩٠ باعنوان «چله‌نشيني گراني‌ها» مقتضي است دستور فرماييد، طبق قانون مطبوعات، توضيحات وزارت جهادكشاورزي را درآن روزنامه در همان صفحه و ستون براي روشنگري افكار عمومي منتشر نمايند.

سردبير محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام
نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه مورخ ١٩/٠٩/١٤٠٢ كدخبر ٣٠٢٩٩٠ باعنوان «چله‌نشيني گراني‌ها» مقتضي است دستور فرماييد، طبق قانون مطبوعات، توضيحات وزارت جهادكشاورزي را درآن روزنامه در همان صفحه و ستون براي روشنگري افكار عمومي منتشر نمايند.
بر اساس آمار واصله از استان‌ها، در سال جاري ميزان توليد پرتقال و انار و خرمالو در كشور از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده و نسبت به سال گذشته افزايش داشته و خوشبختانه هيچگونه كمبودي در زمينه تامين اين محصولات وجود ندارد. با عنايت به اينكه هم‌اكنون در فصل برداشت پرتقال هستيم، آمار ميزان توليد، بعد از برداشت اعلام مي‌گردد كه بررسي‌هاي كارشناسي بيانگر وضعيت مطلوب توليد تا اين تاريخ بوده و در مورد انار و خرمالو با توجه به اتمام زمان برداشت ميزان توليد به ترتيب حدود1290 هزارتن و 37.5هزارتن برآورد گرديده است.
با توجه به گزارش دفتر ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري، فراواني محصول در بازار مطلوب است و گراني مورد اشاره آن نشريه محترم ناشي از تورم سالانه است كه در روندكلي بازار باعث افزايش قيمت‌ها شده است.البته اغلب قيمت‌هاي اعلام شده در خبر انتقادي مربوط به نوع ممتاز آن ميوه است كه مورد مطالبه عموم جامعه نيست و گشت بازرسي و نظارت بر روند كلي بازار بر اساس قيمت‌هاي مصوب نظارت مي‌كند.
فاطمه زارعا- مشاور وزير و رييس مركز

ارسال نظر