مخالفت مجلس با استعفاي نادران

مخالفت مجلس با استعفاي نادران

۱۴۰۲/۰۹/۰۱ - ۰۰:۴۲:۲۱
کد خبر: ۳۰۱۵۵۷

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بررسي تقاضاي استعفاي الياس نادران در جلسه غيرعلني گفت: بيش از ۹۰ درصد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با استعفاي آقاي نادران مخالفت كردند و ما در ادامه راه نيز در خدمت ايشان خواهيم بود.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بررسي تقاضاي استعفاي الياس نادران در جلسه غيرعلني گفت: بيش از ۹۰ درصد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با استعفاي آقاي نادران مخالفت كردند و ما در ادامه راه نيز در خدمت ايشان خواهيم بود. محمدباقر قاليباف در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي (پس از پايان يافتن جلسه غيرعلني كه به منظور بررسي تقاضاي استعفاي نادران تشكيل شده بود)، بيان كرد: از آنجا كه بررسي درخواست استعفاي دكتر نادران در دستور كار مجلس بود عده‌اي از نمايندگان درخواست دادند تا در جلسه غيرعلني مورد بررسي قرار بگيرد اين لحظه كه بنده در خدمت شما هستم اين جلسه به پايان رسيده است، آقاي نادران به مدت ۳۰ دقيقه مطالب خود را مطرح كردند هم از نقاط قوت و هم از اشكالات و نقاط ضعف مجلس شوراي اسلامي گفتند سپس پنج نفر از نمايندگان مخالف صحبت كردند. وي در ادامه اظهار كرد: در نهايت پس از راي‌گيري بيش از ۹۰ درصد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با استعفاي آقاي نادران مخالفت كردند و خوشحال هستيم كه از اين پس در خدمت اين برادر عزيز خواهيم بود. ايشان از چهره‌هاي عالم و با تجربه مجلس در حوزه اقتصاد بوده كه ما به ايشان نيازمند هستيم.

ارسال نظر