افزايش اعتماد در بازار سرمايه

افزايش اعتماد در بازار سرمايه

۱۴۰۲/۰۸/۲۹ - ۰۰:۵۳:۲۶
کد خبر: ۳۰۱۴۲۶

رضا عيوضلو، عضو هيات‌مديره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با راديو اقتصاد بيان كرد: يكي از اصلي‌ترين فاكتورها براي سرمايه‌گذاران بورسي و سهامداران، بحث پيش‌بيني‌پذير بودن متغيرهاي تاثيرگذار بر فعاليت‌هاي شركت‌هاست كه مي‌تواند فروش يا سودآوري شركت‌ها را تحت تاثير قرار دهد. وي افزود: سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس وظيفه اصلي خود كه حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران است، سال گذشته اصلاحاتي در دستورالعمل حاكميت شركتي به تصويب رساند و پس از ابلاغ، تاكيد بر مفاد اين دستورالعمل داشت.

رضا عيوضلو، عضو هيات‌مديره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با راديو اقتصاد بيان كرد: يكي از اصلي‌ترين فاكتورها براي سرمايه‌گذاران بورسي و سهامداران، بحث پيش‌بيني‌پذير بودن متغيرهاي تاثيرگذار بر فعاليت‌هاي شركت‌هاست كه مي‌تواند فروش يا سودآوري شركت‌ها را تحت تاثير قرار دهد. وي افزود: سازمان بورس اوراق بهادار بر اساس وظيفه اصلي خود كه حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران است، سال گذشته اصلاحاتي در دستورالعمل حاكميت شركتي به تصويب رساند و پس از ابلاغ، تاكيد بر مفاد اين دستورالعمل داشت. اين دستورالعمل اصولي را كه مديران شركت‌ها در اداره و مديريت شركت و نيز هدايت صحيح منابع شركت بايد رعايت كنند، نشان مي‌دهد. عيوضلو ادامه داد: از اصلي‌ترين اصول دستورالعمل حاكميت شركتي اين است كه مديران بايد منافع تمامي ذينفعان را رعايت كنند و نمي‌توانند منافع بخشي از سهامداران (سهامداران عمده؛ دولت، صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها) را به منافع سهامداران اقليت ترجيح دهند و بايد منافع تمامي سهامداران به صورت يكسان در نظر گرفته شود. اين دستورالعمل، بستري است كه مي‌تواند اعتماد سرمايه‌گذاران را جلب كند. بعضاً در دستگاه‌هاي اجرايي مختلف مشاهده كرده‌ايم تصميماتي اتخاذ شده يا سياست‌هايي در پيش گرفته شده كه عمدتاً نشات گرفته از بخشي‌نگري است و منافع كلان اقتصادي در آن در نظر لحاظ نشده است. اين نگاه‌ها، سياست‌ها و تصميمات مي‌تواند كليت اقتصاد و بازار سرمايه را تحت تاثير قرار دهد و فضاي سرمايه‌گذاري در كشور را با ابهام و چالش مواجه كند. عضو هيات‌مديره سازمان بورس گفت: تاكيد ما در اين راستا بر اين است كه مسوولان يا دستگاه‌هاي اجرايي قبل از هر تصميمي، حتماً منافع بلندمدت اقتصادي آن را هم در نظر بگيرند. تابلوي بورس آينه‌اي است كه آثار تصميمات اقتصادي را نشان مي‌دهد و ما در سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمايه، همواره تلاش مي‌كنيم كه آثار تصميمات و سياست‌هاي مختلف اقتصادي را بر بازار سرمايه و فعاليت شركت‌ها تحليل كنيم و اين تحليل‌ها را به مسوولاني كه تصميم‌گيري مي‌كنند، ارايه كنيم. توجه به آثار بلندمدت تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي، منجر به تقويت اعتماد سرمايه‌گذاران و افزايش خوشبيني‌ها نسبت به بازار سرمايه مي‌شود. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برنامه‌هاي حمايتي اين سازمان از سهامداران خرد اظهار كرد: ما در سازمان بورس و اوراق بهادار، تاكيد جدي روي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم داريم. تنوع ابزارهاي سرمايه‌گذاري غيرمستقيم در بازار سرمايه مي‌تواند سرمايه‌گذاران را با هر درجه از ريسك‌پذيري و با هر سليقه‌اي در برابر نوسانات مصون بدارد.

ارسال نظر