يك اقتصاددان تحليل كرد:

كاهش رشد نقدينگي ماحصل اصلاح ترازنامه‌ بانك‌هاست

۱۴۰۲/۰۸/۲۹ - ۰۰:۳۴:۵۴
کد خبر: ۳۰۱۴۱۵

يك اقتصاددان ضمن اشاره به اينكه با اصلاح ترازنامه بانك‌ها و كنترل آن طي چند ماه اخير شاهد كاهش رشد نقدينگي بوديم، گفت: سياست‌هاي اصلاحي بانك مركزي به تدريج آشكار خواهد شد، اما اميدواريم اثرات خود را در بازار كالا و خدمات نشان دهد.

يك اقتصاددان ضمن اشاره به اينكه با اصلاح ترازنامه بانك‌ها و كنترل آن طي چند ماه اخير شاهد كاهش رشد نقدينگي بوديم، گفت: سياست‌هاي اصلاحي بانك مركزي به تدريج آشكار خواهد شد، اما اميدواريم اثرات خود را در بازار كالا و خدمات نشان دهد.
وحيد شقاقي شهري در رابطه با آثار مثبت كنترل ترازنامه بر كنترل تورم ماهانه كالايي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: يكي از ريشه‌هاي تورم، ناترازي سيستم بانكي كشور است. عملا دو ناترازي در كشور، ريشه رشد نقدينگي گسترده شده، در وهله اول كسري بودجه و پس از آن ناترازي نظام بانكي كشور عامل اين رشد گسترده است. بر اين اساس بانك مركزي هدف خود را بر اين قرار داد كه بتواند در ترازنامه بانك‌ها نظارت كرده و كنترل ترازنامه‌اي بانك‌ها را از حيث كنترل ترازنامه بانك‌ها در جهت شفافيت و ارتقاي سلامت نظام بانكي كشور و همچنين محدوديت در رشد ترازنامه بانك‌هاي بد، در دستور كار قرار دهد.
اين اقتصاددان كشور خاطرنشان كرد: در حقيقت سياست بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي، بحث كنترل ترازنامه بانك‌هاي كشور است كه براي اين منظور، هدف اين است كه بتواند سلامت و شفافيت ترازنامه بانك‌هاي كشور را امكان‌پذير كند و محدوديتي هم بر رشد ترازنامه بانك‌هاي بد، در نظر داشته باشد. به هر ميزان كه ترازنامه بانك‌هاي كشور، سالم‌تر و شفاف‌تر باشد و سلامت نظام بانكي كشور ارتقا پيدا كند، خروجي آن، مي‌تواند كنترل رشد نقدينگي باشد.
وي ضمن تاكيد بر اينكه با كنترل رشد نقدينگي مي‌توان اميدوار بود كه تورم تا حدودي مهار شود، گفت: يكي از ريشه‌هاي تورم، بحث كنترل رشد نقدينگي است. از كنترل ترازنامه بانك‌ها مي‌توان به اين هدف رسيد و طبيعتا سالم‌سازي ترازنامه بانك‌ها و شفافيت ترازنامه بانك‌ها و جلوگيري از رشد بي‌رويه ترازنامه بانك‌هاي بد، همه و همه مي‌توان در كنترل رشد نقدينگي و كنترل تورم نقش بسزايي داشته باشد.
كارشناس اقتصادي- بانكي كشور، تصريح كرد: زماني‌كه كنترل رشد نقدينگي اتفاق بيفتد، عملا تقاضاهاي مازاد بي‌رويه در بازار، كاهش پيدا مي‌كند و به هر ميزان كه مازاد تقاضا، مهار شود، منجر به كاهش قيمت كالاها و خدمات خواهد شد.
شقاقي شهري در رابطه با تاثير افزايش/كاهش دارايي‌ها و بدهي‌ها در ترازنامه بر كنترل تورم ماهانه كالايي، بيان كرد: سيستم بانكي نيز از دو ناترازي رنج مي‌برد. يكي از آنها ناترازي درآمد-هزينه‌ها و ديگري ناترازي دارايي-بدهي‌هاست كه هر دو به‌نحوي آزاردهنده سيستم بانكي كشور است. در ناترازي درآمد - هزينه، گاهاً هزينه‌هاي سيستم بانكي بيشتر از درآمدهاي حاصله، براي سيستم بانكي است؛ اما در ناترازي دارايي- بدهي بايد گفت كه متاسفانه برخي از بانك‌هاي كشور، «دارايي‌هاي موهومي و سمي» يا منابع منجمد و بلوكه شده دارند كه اين موجب شده كه ناترازي افزايش پيدا كند. 
وي افزود: هر چقدر بانك مركزي بتواند به شفافيت و سلامت سيستم بانكي كمك كند و نظارت داشته باشد و سلامت نظام بانكي را ارتقا ببخشد و انجماد منابع را كاهش دهد و ناترازي‌ها (چه درآمد-هزينه‌اي و چه دارايي-بدهي) را كاهش دهد، مي‌توان اميدوار بود كه اضافه برداشت سيستم بانكي از بانك مركزي، كاهش خواهد يافت و همچنين خلق نقدينگي مظاعف كنترل خواهد شد. 
اين اقتصاددان ادامه داد: اين كنترل ترازنامه‌ها، سياستي است كه آغاز شده و البته بايد توجه داشت كه زمانبر است و برخلاف انتظارات تورمي كه سريع بر تورم اثر دارد، بحث سياست كنترل ترازنامه بانك‌ها و شفافيت دارايي‌ها و تراز كردن دارايي‌ها و بدهي‌ها يا در حقيقت واقعي‌سازي دارايي‌ها و بدهي‌ها در سيستم بانكي ‌مي‌تواند اثرات مثبت داشته باشد؛ هر چند كه زمان‌بر بوده و تدريجي است و دفعتي و فوري، اثرگذار نيست و به‌تدريج اثرات آن، در كنترل تورم نقدينگي خود را نشان مي‌دهد.
شقاقي شهري تصريح كرد: ناترازي‌ها انباشتي است كه يك‌شبه ايجاد نشده و ماحصل ۵۰ سال ساختار معيوب سيستم‌ بانكي كشور بوده كه به‌تدريج ايجاد و تشديد شده است، اقدامي كه بانك مركزي اكنون براي سالم‌سازي انجام مي‌دهد، مشخص شدن نتايج و اثر آن زمان‌بر و تدريجي است و دفعتي خود را نشان نمي‌دهد. بر اين اساس همچون انتظارات تورمي نيست كه به يك‌باره بتواند تورم را افزايش دهد يا كنترل كند. 
كارشناس مسائل اقتصادي- بانكي خاطرنشان كرد: اين سياست بانك مركزي، جزو سياست‌هاي اصلاح ساختار است و تدريجي هم اثرگذار است.
وي افزود: طي چند ماه اخير كه بانك مركزي، سياست اصلاحي خود را آغاز كرده، مي‌بينيم كه حدود ۱۰ درصد رشد نقدينگي كنترل شده است؛ به‌تدريج با كنترل رشد نقدينگي مي‌توان اميدوار بود كه اثرات در بازار كالا و خدمات هم عيان شود.
اين اقتصاددان تصريح كرد: البته به ياد داشته باشيم ناترازي‌ها، تنها يك عامل تورم و التهاب قيمت‌هاست. بحث انتظارت تورمي و جهش‌هاي ارزي هم ديگر ريشه‌هاي نوسانات قيمتي است كه بايستي بانك مركزي آنها را نيز مورد توجه قرار دهد؛ چراكه صرفاً از كانال نظام بانكي، نمي‌توان انتظار داشته باشيم كه ثبات قيمت‌ها اتفاق بيفتد. خودِ بحث ثبات و مديريت بازار ارز و مديريت انتظارات تورمي، هركدام نيز يك نقش و سهمي را مي‌تواند براي اين هدف ايجاد كند.

ارسال نظر